Frederiksberg Kommune opnår en sølvmedalje med at få borgere på kontanthjælp i ordinært job.

En flot sølvmedalje til Frederiksberg.

Kilde: Dansk fægte-Forbund

 

Af Frits Degner

Den 5. februar 2019.

 

En flot, flot sølvmedalje

Beskæftigelsesministeriet giver Frederiksberg Kommune topkarakter med at få borgerne ud på arbejdsmarkedet og væk fra kontanthjælp, det er særdeles utroligt og flot.

Det er Beskæftigelsesministeriet, der har udfærdiget en opgørelse over kommunernes resultater, hvor Frederiksberg Kommune samlet set kom ud med en flot andenplads ud af landets 98 kommuner.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt kommunernes effektivitet ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt nøgleoplysningerne med det antal, der kan forventes, at kommunen vil have på offentlig forsørgelse set i relation til kommunes rammevilkår.

Det fremgår af undersøgelsen, at omfanget andrager, offentligt forsørgede, dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Undersøgelsen er et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der udregner for Beskæftigelsesministeriet, det forventede antal personer på offentlig forsørgelse.

Datagrundlaget justeres og opdateres i forbindelse med de halvårlige analyseresultater.

Frederiksberg Kommunes flotte sølvmedalje er ikke kommet af sig selv, det er et resultat kommunens dygtige socialrådgivere/personale, der har knoklet for at opnå dette flotte resultat.

Det er sket på trods af socialrådgiverne/personalet har været meget stressede og nedslidte, så det er utroligt, at det overhovedet har været muligt at frembringe dette utrolige resultat.

Socialrådgiverne/personalet har endelig fået lidt luft under vingerne, så de kan tage sig af de borgere der ikke rigtig kan klare sig selv, og skal have en særlig hjælpende hånd for at blive job parate og med tiden komme ud på arbejdsmarkedet.

Frederiksberg Kommune kan være meget stolte af den dygtige medarbejderstab af socialrådgivere/personale i Frederiksberg Kommune, - uden dem var det aldrig lykkedes.

 

 

De Almennyttige Boligselskaber og Frederiksberg Boligfond spinder guld på terminer og renoveringer.

Frederiksberg Boligfond.

Foto/kilde: Frederiksberg Boligfond.

 

Af Frits Degner

Den 27. november 2018.

 

Er de Almennyttige Boligselskaber og Frederiksberg Boligfond griske?

Når en lejer flytter ind i en lejlighed i et Almennyttigt Boligselskab eller Frederiksberg Boligfond hvor der f.eks. bliver installeret et nyt køkken, bad eller altan, skal lejeren betale op til kr. 2.000, netto i husleje oveni den oprindelige husleje om måneden. Det er ofte ca. kr. 700,- pr. måned pr. enhed. Dette beløb betaler lejeren helt uforståeligt for altid, så forbedringerne bliver betalt flere gange af lejeren.

Nye forbedringer skal betales af lejer for altid.

Det er normalt således, at når en vare er blevet betalt én gang må varen anset for betalt uden nogen form for ekstra vederlag, - du betaler heller ikke flere gange for dine indkøb i forretninger eller andre steder.

Dette gælder desværre ikke Almennyttige Boligselskaber hvor optrækkeriet ikke kender nogen grænse.

Almennyttige Boligselskaber har det ligesom hoveriet i gamle dage hvor stavnsbåndet stadigvæk eksisterer lige fra terminer, hvor lejerne er kroniske terminsslaver og skal betale forfra igen og igen.

Når der er gået 30 år, så begyndes der forfra med en ny slaverunde, hvor terminerne går i Landsbyggefonden og ikke i lejernes lomme.

Hvis du bor på Frederiksberg, risikerer du via Landsbyggefonden, at skulle finansiere et badeværelse i Nordjylland.

Det samme princip gælder også andre steder i de Almennyttige Boligselskaber, når både håndværkere og materialer er betalt færdig f.eks. efter 5. år, - ja så startes der forfra med en ny runde.

Lejerne kommer på den måde til at betale til en evighedsmaskine for forbedringer der for længst er betalt, også selv om lejeren fraflytter lejemålet kommer der bare en ny stavnsbundet lejer ind.

De Almennyttige Boligselskabers ideologi og Landsbyggefonden bygger på en gammel socialistisk tankegang som tiden for længst er løbet fra.

De ansvarlige politikere må op ad stolene, og få det indført ved lov, at Almennyttige Boligselskaber kun må opkræve vederlag for reelle terminer og omkostninger til istandsættelser, samt forbedringer, der kun skal betales én gang.

Hvad blev der af beholderne til brugte batterier?

En enlig affaldsspand uden selskab af en batteribeholder.

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Frits Degner

Den 11. november 2018.

 

Kommunalpolitikerne trænger til en "genopladning",

Frederiksberg Kommune vil så gerne være en innovativ grøn kommune, men det gælder desværre ikke med brugte batterier, - her er der ikke meget der lyser i øverste etage.

Beholderne til brugte batterier er pist væk og blevet borteskamoteret uden nogen relevant fornuft.

Hvor er alle de beholdere til brugte batterier som f.eks. ved Min Købmand på Godthåbsvej/Godthåbsvænget forsvundet hen?

Mig bekendt har Frederiksberg kommune ikke etableret en lade station på rådhuset til gamle batterier og udtjente politikere.

Det er måske et nyt koncept, at Frederiksberg Kommune ikke længere sorterer affald, men blot blander det hele sammen til en i en stor rodebunke.

Brugte batterier er præcis lige så giftige som politikkerne og bør behandles varsomt med overtrækshandsker.

Når Frederiksberg Kommune tilsyneladende er så ihærdige på alle andre områder f.eks. med pap, plastic, metal, papir, madaffald og almindeligt affalds sortering, bør der også ske en sortering på alle de andre miljørelevante områder.

Lad os få batteri beholdere tilbage, så miljøet på Frederiksberg kan bevares og batterierne og politikerne kan genoplades og ses i et helt nyt lys ikke mindst til fordel for borgerne på Frederiksberg.

 

Hjemløse bor på Frederiksberg Rådhusplads i døgnets 24 timer.

Frederiksberg Rådhusplads

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 7. oktober 2018.

 

Hvornår tager de selvsmagende lokalpolitikere affære?

Kunne politikerne på Frederiksberg ikke være så ”væmmelige” at skaffe de hjemløse på Frederiksberg Rådhusplads et sted at sove, måske ligefrem en venligbolig? Der er et råben og høj musik på alle døgnets 24 timer. Alt dette foregår lige uden for borgmester Jørgen Glenthøjs vinduer. Politikerne kan ikke være det bekendt, når Frederiksberg Kommune skaffer boliger i eksklusive omgivelser til flygtninge. Vi er i den grad nød til at tænke på vores hjemløse, da de sidder ude i al slags vejr med deres madrasser, soveposer m.m. Har Frederiksberg Kommune ikke engang et sted, hvor de kan give husly til de stakkels mennesker?

Herberget Lindevang må åbenbart være totalt overfyldt, da de hjemløse har været på Rådhuspladsen hele foråret, sommeren og nu vinter.

Når borgerne kommer på Frederiksberg Rådhusplads må de tænke deres.

Så kære politikere smøg ærmerne op, og giv de hjemløse et sted at sove.

 

Har det selvstændige kommunale styre på Frederiksberg spillet fallit?

 

Af Frits Degner

Den 26. september 2018.

 

Inkompetente lokalpolitikere:

Frederiksberg Kommune har en borgmester der på det nærmeste ikke er synlig, dog stiger borgmesteren som Fugl Fønix op af asken til ethvert kommunevalg og beretter om sine store bedrifter og kæmpe politiske resultater.

Dette forslidte skuespil har andre politikere og diktatorer også benyttet sig af, bl.a. Josef Stalin, Mao og andre ikke særlige klædelige diktatorer og forædte politikere.  

Dette levebrødsnarreværk er foregået gennem flere valgperioder, så et hvert fornuftsvæsen må opfatte skuespillet som kvalmende lige op til et kommunevalg, hvor borgerne kan møde borgmesteren.

Det er desværre ikke kun Borgmester Jørgen Glenthøj, der flygter i flyverskjul i valgperioderne, det gælder desværre også for de fleste andre politikere, der nødigt vil se deres vælgere i øjnene i valgperioden uden at få dårlig samvittighed.

Frederiksberg står for fald.

Frederiksberg Hospital vil formentlig blive omdannet til en af fidusarkitekten Bjarke Engels nye beton legoklodser, der efterfølgende vil blive indviet med borgmesterkæde og andre Kejserens Nye Klæder honoratiores.

Det samme er sket på Frederiksberg Allé 41, hvor der i en høring med borgerne blev lovet bod og bedring, med efterfølgende foragt for vælgerne og endnu en Lego betonklods til følge.

Politikerne gør kun hvad de selv vil, og Frederiksberg bliver mere og mere ødelagt uden respekt for den gamle kulturarv.

De konservative er efterhånden så ensidigt enøjede, at de ikke kan se forskel på gammelt og nyt, - her er bygningskultur en by i Rusland og ikke æstetisk bygningskunst.

Det gå heller ikke særligt godt på det sociale område, hvor politik på Frederiksberg er blevet det største kontanthjælpsområde uden krav om aktivering.

Samler kasketter som andre samler rabatmærker.

Flemming Brank er uden tvivl den suveræne største kontanthjælpsmodtager ud af samtlige 98 Kommuner og burde udnævnes til Præsident i Kommunernes Landsforening.

Flemming Brank har uden tvivl gået på landbrugsskole i sin ungdom og lært at håndtere fempattede malkekøer.

De fempattede malkekøer befinder sig ikke længere på landet, men er opstaldet på borgmesterkontoret.

Hvornår får vi nogle ærlige politikere på Frederiksberg, hvor politik går foran kasketforvirring og tegnebøger, så Frederiksberg igen bliver et dejligt sted at bo.

 

Er ventelisten en by i Putins Rusland for Frederiksberg Boligfond?

Frederiksberg Boligfonds ejendomme.

Foto: Ukendt. 

Af Frits Degner

Den 25. august 2018.

 

Forargede borgere:

Frederiksberg Tidende har fået en del henvendelser fra forargede og vrede borgere der bor i Frederiksberg Boligfonds ejendomme der administreres af PrivatBo. Mange af disse borgere har været skrevet op i årevis til en lejlighed i en af boligfondens ejendomme. Deres undren går på, hvordan det kan være at unge mennesker på ca. 25 år, bare lige kan få en lejlighed i Frederiksberg Boligfonds ejendomme uden om ventelisten, og på den måde springe boligkøen over. Der er endda nogle af de unge mennesker, der holder en hel ungdomspension i lejligheden, ved at lade deres venner bo på lejlemålet. Det vil sige, der er unge mennesker der bor i lejligheden, men ikke står i huslejekontrakten, de kommer og går som det passer dem. Man aner ikke, hvem der bor i Lejligheden. Det er ganske utrygt for de øvrige beboere i ejendommen. Dette har Frederiksberg Boligfond pligt til at gøre noget ved. Der kan være gener med bl.a. høj musik og råben til langt ud på aftenen natten på ganske almindelige hverdage. PrivatBo får klager ind fra utilfredse beboere, men der sker så lidt som ingenting. Taler eller skriver man med Frederiksberg Boligfond henviser de til PrivatBo det til trods for, det er boligfonden der ejer ejendommene.

Huslejenedsættelse:

Frederiksberg Boligfond ejer 20 udlejningsejendomme på Frederiksberg og har selvfølgelig en husorden hvor der bl.a. står: ”Efter kl. 23.00 skal musik og højrøstet tale dæmpes, så de øvrige lejere kan være i deres lejlighed”. Frederiksberg Boligfond har pligt til at sørge for at det kun er dem der står på lejekontrakten der bor i lejligheden, og ikke alle lejerens venner. Det er ikke en ungdomspension. Ud over det, skal udlejer (Frederiksberg Boligfond) sørge for ro og orden i ejendommen, gør boligfonden intet ved problemet, kan lejerne få huslejenedsættelse/kompensation.  

Rodebutikken Frederiksberg Boligfond:

For rigtig mange borgere der har stiftet bekendtskab med Frederiksberg Boligfond, er boligfonden en værre rodebutik, hvor boligkøen ikke bliver overholdt. Dette kan skyldes en vattet bestyrelse og politikere med for mange kasketter på, så de ikke har tid til at sætte sig ordentligt ind i lejeloven.

  

 

Huslejenævnet behandler sagerne forskelligt mellem lejer og udlejer fra kommune til kommune.

Frederiksberg "Rottehus".

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Michael Larsen

Den 31. juli 2018.

 

Huslejenævnes forskellige afgørelser:

Det er kommet frem i medierne at der er stor forskel på, hvordan huslejenævnene agere.  Er kommunen socialdemokratisk (S), så får lejere medhold i langt flere sager end hvis det er en konservativ (C) kommune som er tilfældet her på Frederiksberg. På Frederiksberg bliver udlejeren favoriseret, og lejeren ”kasseret”. Det er godt nok tankevækkende at der er så stor forskel på hvordan sagerne falder forskelligt ud.

Kasketter her der og alle vegne:

På Frederiksberg sidder Jørgen Gawinetski som formand for huslejenævnet og har gjort det i 30 år. Ud over det, er Jørgen Gawinetski kasserer i Det Konservative Folkeparti (C) på Frederiksberg. Det skal være et nævn uden politisk indblanding, ergo skal Jørgen Gawineski være upolitisk, men det kan han ikke, da han har to ”kasketter” på. Men man ser en ”kasketfordeling” i Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg som man ikke ser andre steder. Det er ”Tordenskjolds soldater” der bliver favoriseret.

Nepotismen blomstre:

Den der har vundet kasket kampen over andre kommunalpolitikere, er så afgjort Flemming Brank der sidder som formand i både PrivatBo og Frederiksberg Boligfond. PrivatBo administrere Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Her må Flemming Brank komme i konflikt med sig selv, når han både skal varetage PrivatBos interesser samt Frederiksberg Boligfonds interesser. Sagen med Flemming Brank bliver mere og mere speget, da han også er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt daglig leder af OK-Klubben på Frederiksberg. OK-Klubben får støtte fra Sundheds- og Omsorgsudvalget hvor selv samme Flemming Brank sidder som formand og bevilger kommunale midler til OK-Klubben han er daglig leder for. Men der er rigtig mange dobbelt kasketter i Det Konservative Folkeparti.

Nepotismen og kammerateriet blomstre i Det konservative Folkeparti i Frederiksberg Kommune. Det er godt nok skræmmende.

 

 

Frederiksberg Tidende arbejder på højtryk for at udkomme hver 14. dag i avisform.

Frederiksberg Tidende i avisformat.

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Frits Degner

Den 19. juli 2018.

 

Frederiksberg Tidende arbejder hårdt på, at få udgivet avisen i papirform hver 14. dag. Den skal husstandsomdeles og ligge i supermarkeder.

Efter Lokalavisen Frederiksberg desværre er lukket og slukket, trænger Frederiksberg i den grad til en ny lokalavis, der tør tage bladet for munden. Det skal ikke kun være tordenskjolds soldater der skriver i avisen. Alle er velkommen med indlæg, der skal være en fri og konstruktiv debat. Ytringsfriheden skal tilbage til Frederiksberg.

Vi vil fortsat være en meget levende avis med: Artikler, indlæg, historiske artikler, mode, underholdning, annoncer, hvad der sker af stort og småt på Frederiksberg og meget mere.

Frederiksberg Tidende informere, så snart der er nyt i sagen.

Redaktionen ønsker alle sine læsere en fortsat god sommer.

 

Halvdelen af Axel Møllers Have er pist væk.

Halvdelen af Axel Møllers Have er væk til fordel for beton og Metro/Cityring.

Foto: Frederiksberg Tidende

Af Frits Degner

Den 10. juli 2018.

 

Halvdelen af Axel Møllers Have bliver en trist og kedelig betonørken.

 

Nu er der kun halvdelen af den ellers så kønne og grønne Axel Møllers Have tilbage. Græsplænen i den "bevarede" halvdel af Axel Møllers Have er så forsømt, at det er en skændsel for byen. Den anden halvdel er dækket med fliser og grå beton. Ud over det skal der være elevator, trapper og masser af cykelstativer på grund af den nye Metro/Cityring. Selve udseenet af den nye station, er totalt fantasiløs. Men stationen får det "fornemme" navn: Aksel Møllers Have Station. Så har vi da det at "glæde" os over.