Da kvinderne endelig fik stemmeret til kommunevalget ved lov i 1908

Frederiksberg Rådhus
Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 2. april 2020

 

Første gang kvinderne kunne sende mændene til tælling var til kommunevalget i 1909, hvor demokratiet blev udstrakt til noget så ”forfærdeligt og politisk uvidende som en kvinde”.

Det var også der de konservative (højre) Marius Godskesen fik posten som sognerådsformand (borgmester) og de radikale blev sendt ud i kulden på Frederiksberg.

Højre indgik i Det Konservative Folkeparti i 1915, og valgte Marius Godskesen som Frederiksbergs første borgmester. Frederiksberg blev efter en ny købstadskommunallov fra 1919 betragtet som købstad.

Frederiksberg var sidst i år 1800 nærmest et fallitbo helt frem til 1920erne, hvor Københavns Kommune efterfølgende meget gerne ville have fingrene i Frederiksberg Kommune.

Det blev hævdet fra Københavns Kommunes side, at Frederiksberg, som følge af en mere velstillet befolkning, både havde et bedre skattegrundlag og lavere kommunale udgifter bl.a. på det sociale område og derfor kunne holde skatterne langt under Københavns Kommunes niveau.

De sociale og økonomiske uligheder burde udjævnes, og det kunne bedst ske gennem en sammenlægning af de to kommuner. Dette synspunkt mødte kraftig modstand fra Frederiksberg og befolkning idet Frederiksberg Kommune kunne dokumentere, at Frederiksberg ikke var så gunstigt stillet som påstået. Den reelle forklaring på det lavere skatteniveau var derimod i en billigere administration og en mere økonomisk bevidsthed, når de økonomiske opgaver skulle løses på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune har altid ønsket at bevare sin selvstændighed, men det er ikke sket uden sværdslag. Hvilke faktorer, der medvirkede til, at Frederiksberg bevarede sin selvstændighed som kommune, har ikke været genstand for en større undersøgelse, og der kan kun gives nogle foreløbige forklaringer, som tradition og historie, idet det Frederiksbergske bysamfund altid har udgjort en enhed. Frederiksberg udskilles af Københavns amt og får samme status som København den 1. april 1900, der både er amt og kommune.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune mistede deres status som selvstændige amter 1. januar 2007, i forbindelse med kommunalreformen.

Frederiksberg er fortsat en selvstændig kommune, bl.a. takket være de tro vælgere og dermed det konservative styre i mere end 100 år.

Gartnerboligen (Store Godthåb) er total renoveret.

Gartnerboligen Store Godthåb.

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 19. september 2019.

 

Lidt historik om Store Godthåb

Området omkring Godthåbsvej havde op igennem 1700-tallet fungeret som hømarker, men et stort område mellem Falkoner Allé, Howitzvej og Godthåbsvej bliver i 1765 solgt til pudder- og stivelsesfabrikant Henrick Wium. Det store landbrug bliver kaldt Store Godthåb.

Wium når at opføre Hovedhuset i 1770 inden han går konkurs. Den nye ejer Friderich Fugl opfører cirka 1790 Gartnerboligen, hvorefter han også går konkurs. Gartnerboligen blev oprindeligt brugt til tjenestefolk (tyende).

Omkring 1850 opføres Hestestalden, som stort set ser ud som ved opførelsen.

Udover de tre nævnte bygninger hovedhuset, gartnerboligen og hestestalden har Store Godthaab i tidens løb bestået af mange flere større og mindre ejendomme, som løbende har måttet lade livet til fordel for hospital, boliger, og børnehaver.

De 3 bygninger som omkranser den brostensbelagte plads udgør således et levnede vidnesbyrd om det allertidligste og meget landlige Frederiksberg.

Ejendommene og gårdspladsen er totalfredet.

Renovering af gartnerboligen

Både hovedhuset, hestestalden og nu gartnerboligen er gennemrenoveret.

Gartnerboligen er nu renoveret efter alle kunstens regler. Der er brugt de originale materialer: Maling, tømmer og som kronen på værket har vinduerne fået linolie. I enkelte værelser er de originale farver kommet frem. Væggene er stadigvæk skrå nogle steder. Ud over det, er der blevet lagt nyt tag på bygningen. Huset fremstår i dag, som en meget flot gennemrenoveret bygning.

Beboelse

Gartnerboligen skal fortsat være til beboelse. Der er allerede flyttet nye beboere ind i gartnerboligen, de er meget glade for de historiske omgivelser og være ”langt ude på landet”.

Den Hyggelige Haveforening Tre Falke

Et af de meget unikke huse i Haveforeningen Tre Falke.

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Deger

Den 23. august 2019.

 

Beskrivelse af Havekolonien Pumpestationen-Haveforeningen Tre Falke

Oprettet med navnet Havekolonien ´Pumpestationen´ i 1926 på den grund, som kommunen lige vest for kommunegrænsen ved Grøndalsåen i 1886 tilkøbte til en udvidelse af boringerne i tilknytning til Vandværket ved Godthåbsvej. Omfattede 17 kolonihaver og omdannet til en egentlig haveforening under navnet ´Tre Falke´ i 2002. Blev samme år medlem af Kolonihaveforbundet i Danmark. Havekolonien/haveforeningen var beliggende ved Grøndalsåen nord for Godthåbsvejs krydsning af ringgodsbanen. Frederiksberg har gudskelov flere små åndehuller (kolonihaver) rundt om i byen, hvor folk kan gå og stresse af i deres haver. 

Venteliste til havelodder / kolonihavegrunde.

Frederiksberg Vand A/S ejer nu 15 havelodder / kolonihavegrunde på Godthåbsvej 178 A-S, ved Godthåbsvej S-Station på Frederiksberg.

Sommer og idyl i en oase midt i storbyen.

Det er et lille fristed hvor kolonihavelejerne kan nyde freden og roen i idylliske omgivelser. Mange af kolonihavelejerne føler de går og hygger sig i deres haver og huse langt ude på landet i fred og ro. Mange af husene er meget romantiske og nogle har så afgjort brugt deres fantasi hvad udsmykning angår. Haverne er velholdte med træer, buske, planter, blomster, der bliver dyrket grøntsager m.m. Der er også en del havemøbler, en gammel vandpost og masser af dekorationer. Hyggeligt er det, det er som om man træder ind i en anden tidslomme.

Tid til hyggesludder og hjælpe hinanden.

Her går det stille og roligt, man hyggesludre med hinanden når man mødes og hjælper hinanden, når der er en der trænger til en hjælpende hånd.

Det var en god oplevelse for Frederiksberg Tidende.

De kolonihavelejere Frederiksberg Tidende talte med var utrolig venlige og imødekommende. Det er en hyggelig måde at lave journalistik på.

Regler for at komme på ventelisten.

Priser er pr. 1. januar 2019.

· Personer med folkeregisteradresse på Frederiksberg har fortrinsret til et havelod (en grund).

· Personer udenfor Frederiksberg kan altså opleve at rykke længere ned på listen. Alle kan dog blive skrevet op.

· Ved selve tildelingen af haveloddet må du hverken have kolonihavehus, sommerhus eller hus med have.

· Den årlige leje af en grund er 2.100 kr.

· Det koster 100 kr. at blive skrevet op. Herefter koster det 50 kr. årligt at stå på listen.

· Hvis du ikke giver besked, hvis du får ny adresse, herunder ny e-mail-adresse, risikerer du at miste din           plads på listen.

· Du får automatisk besked, når der er en grund ledig.

Frederiksberg Kommune opnår en sølvmedalje med at få borgere på kontanthjælp i ordinært job.

En flot sølvmedalje til Frederiksberg.

Kilde: Dansk fægte-Forbund

 

Af Frits Degner

Den 5. februar 2019.

 

En flot, flot sølvmedalje

Beskæftigelsesministeriet giver Frederiksberg Kommune topkarakter med at få borgerne ud på arbejdsmarkedet og væk fra kontanthjælp, det er særdeles utroligt og flot.

Det er Beskæftigelsesministeriet, der har udfærdiget en opgørelse over kommunernes resultater, hvor Frederiksberg Kommune samlet set kom ud med en flot andenplads ud af landets 98 kommuner.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt kommunernes effektivitet ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt nøgleoplysningerne med det antal, der kan forventes, at kommunen vil have på offentlig forsørgelse set i relation til kommunes rammevilkår.

Det fremgår af undersøgelsen, at omfanget andrager, offentligt forsørgede, dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Undersøgelsen er et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der udregner for Beskæftigelsesministeriet, det forventede antal personer på offentlig forsørgelse.

Datagrundlaget justeres og opdateres i forbindelse med de halvårlige analyseresultater.

Frederiksberg Kommunes flotte sølvmedalje er ikke kommet af sig selv, det er et resultat kommunens dygtige socialrådgivere/personale, der har knoklet for at opnå dette flotte resultat.

Det er sket på trods af socialrådgiverne/personalet har været meget stressede og nedslidte, så det er utroligt, at det overhovedet har været muligt at frembringe dette utrolige resultat.

Socialrådgiverne/personalet har endelig fået lidt luft under vingerne, så de kan tage sig af de borgere der ikke rigtig kan klare sig selv, og skal have en særlig hjælpende hånd for at blive job parate og med tiden komme ud på arbejdsmarkedet.

Frederiksberg Kommune kan være meget stolte af den dygtige medarbejderstab af socialrådgivere/personale i Frederiksberg Kommune, - uden dem var det aldrig lykkedes.

 

 

Huslejenævnet behandler sagerne forskelligt mellem lejer og udlejer fra kommune til kommune.

Frederiksberg "Rottehus".

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Michael Larsen

Den 31. juli 2018.

 

Huslejenævnes forskellige afgørelser:

Det er kommet frem i medierne at der er stor forskel på, hvordan huslejenævnene agere.  Er kommunen socialdemokratisk (S), så får lejere medhold i langt flere sager end hvis det er en konservativ (C) kommune som er tilfældet her på Frederiksberg. På Frederiksberg bliver udlejeren favoriseret, og lejeren ”kasseret”. Det er godt nok tankevækkende at der er så stor forskel på hvordan sagerne falder forskelligt ud.

Kasketter her der og alle vegne:

På Frederiksberg sidder Jørgen Gawinetski som formand for huslejenævnet og har gjort det i 30 år. Ud over det, er Jørgen Gawinetski kasserer i Det Konservative Folkeparti (C) på Frederiksberg. Det skal være et nævn uden politisk indblanding, ergo skal Jørgen Gawineski være upolitisk, men det kan han ikke, da han har to ”kasketter” på. Men man ser en ”kasketfordeling” i Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg som man ikke ser andre steder. Det er ”Tordenskjolds soldater” der bliver favoriseret.

Nepotismen blomstre:

Den der har vundet kasket kampen over andre kommunalpolitikere, er så afgjort Flemming Brank der sidder som formand i både PrivatBo og Frederiksberg Boligfond. PrivatBo administrere Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Her må Flemming Brank komme i konflikt med sig selv, når han både skal varetage PrivatBos interesser samt Frederiksberg Boligfonds interesser. Sagen med Flemming Brank bliver mere og mere speget, da han også er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt daglig leder af OK-Klubben på Frederiksberg. OK-Klubben får støtte fra Sundheds- og Omsorgsudvalget hvor selv samme Flemming Brank sidder som formand og bevilger kommunale midler til OK-Klubben han er daglig leder for. Men der er rigtig mange dobbelt kasketter i Det Konservative Folkeparti.

Nepotismen og kammerateriet blomstre i Det konservative Folkeparti i Frederiksberg Kommune. Det er godt nok skræmmende.

 

 

Cykelkirkegård foran hovedindgangen til Frederiksberg Centret.

Foto: Frederiksberg Tidende

Af Frits Degner

Den 9. juli 2018.

 

Hovedindgangen til Frederiksberg centret, ligner efterhånden Nørrebrogade. Her er smidt cykler overalt og pizza bakker m.m. Her ser herrens ud.

Selv om der står to cykler foran hovedindgangen med blomster i cykelkurvene, hvor der henvises til, der er 450 cykelstativer lige rundt om hjørnet, men cyklerne bare smidt op ad disse 2 cykler med det udmærkede budskab. Enten kan cyklister ikke læse eller er lud dovne. Der burde være klækkelige bøder for dette svineri. Frederiksberg Centret burde ansætte ekstra mandskab til at fjerne disse uønskede cykler.

 

Rædselskabinetterne på Sønderjyllands Allé og Christians Poulsens Vej.

Foto: Michael Larsen

 

Af Michael Larsen

Den 8. juli 2018.

 

Så var der igen problemer i Frederiksberg Kommunes ejendomme på Sønderjyllands Alle / Christians Poulsens Vej i går aftes. En syg mand stod og råbte og skreg og ville hoppe ud over altanen. Hvornår gør Frederiksberg kommune noget ved problemet? Aldrig. Sådan har det fået lov at være i rigtig mange år uden de såkaldte lokalpolitikere har gjort noget som helst, for at få styr på de mange problemer der er i de ejendomme. Der har inden for de sidste år, været masser af besøg fra Politiets special gruppe med maskinpistoler og skjolde, grundet syge personer i ejendommene, og 3 dobbelt drab lige over for hvor jeg bor.

 

  

 

Kommunen har ansat et vagt firma G4S , de kommer og aktiver deres brik og køre i de fleste tilfælde igen uden at gå deres runde. (Spild af borgernes penge). De gav de vores Borgmester besked på sidste år, og der er forsat ikke sket en ”Søren Pind”. Spørger man den meget arrogante og nedladende Pernille Høxbro © så er der ingen belastede boligområder på Frederiksberg. Pernille Høxbro er fyldt med løgn som visse andre kommunalpolitikere.

En af Frederiksberg Kommunes ejendomme der er på "brandudsalg.

Foto: Michael Larsen

Af Michael Larsen

Den 29. juni 2018.

 

Beboere frygter kæmpe huslejestigning.

 

Frederiksberg Kommune har planer om at sælges deres 15 ejendomme på 708 lejemål, der er beboede af hjemløse og udsatte borger mv.

Begrundelsen er at ejendommene er nedslidte og vil koste mange penge at få sat i stand.

Jeg kender flere der bor i en af disse ejendomme og lejerne måtte selv finde ud af at deres ejendomme var sat til salg, hvilket er en dårlig information fra kommunens side. Der var godt nok et kort og intetsigende info møde, men dette gjorde ikke lejerne klogere.
Dette gør i allerhøjeste grad lejerne utrygge. Hvad kommer det til at betyde for dem i form af huslejestigning mv. Hvis det bliver et af de store pension selskaber eller boligselskaber der overtager ejendommene.

De store pension selskaber køber ejendomme med et formål at renovere og få så meget afkast som muligt hvilket kommer til at betyde huslejestigninger.

Der er en stor del af partierne i Kommunalbestyrelsen som står bag forsalget om salg.

Læs mere om det i Frederiksberg Bladet på side 2.

 

Tatoo-Ole Nyhavn 17.

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 25. maj 2018.

 

Ejeren af ejendommen Reataurant Nyhavn 17 vil indrette et køkken i de små kælderlokaler der har været lejet ud til tatovør forretning siden 1884.

 

Langt over stregen: Ejeren af ejendommen Restaurant Nyhavn 17 skal stoppe det vanvid og forfølgelse af Tatoo-Ole i kælderlokalerne Nyhavn 17. Ejeren vil opsige Tatoo-Ole. Kælderlokalerne har været tatovør forretning siden 1884. Ejeren af Restaurant Nyhavn 17 påstår han vil bruge kælderlokalerne til køkken i sin Restaurant Nyhavn 17. Ejeren har ikke lavet andet en benspænd for den nuværende indehaver af Tatoo-Ole Majbritt Petersen (”Lille Ole”). Ejeren ved i alle tilfælde godt, at han skal forlange en skyhøj husleje for de to små kælderlokaler hvor Tatoo-Ole har til huse.

Lidt historie om Tatoo-Ole: Tatoo-Ole er et stykke dansk historie og er den ældste eksisterende tatovør forretning i hele norden. Desuden er det stedet hvor kongelige er blevet tatoveret, bl.a. har Kronprins Frederik udtrykt sin stolthed over at hans morfar Kong Frederik den 9 er blevet tatoveret hos Tatoo-Ole. Stedet er en turistattraktion, et stykke kulturhistorie, og yderst bevaringsværdigt, efter udtalelse fra Københavns Museum og flere tatoverings historikere fra ind og udland. Forretningen fremstår med en hel del originalt inventar. Baglokalet har det originale bindingsværk. I selve tatoveringslokalet er den ene væg prydet af billeder af de utallige gæster der har besøgt Tatoo-Ole bl.a. Kong Frederik den 9. Ud over det, er her en del originalt inventar.

Stedet er helt unikt. Adressen Tatoo-Ole Nyhavn 17 kælderen, er kendt i hele verden af tatovører og kunder, som stadigvæk valfarter til forretningen for at blive tatoveret eller at gæste tatovørerne og flere verdenskendte tatovører har haft deres spæde start i butikken. Tager man til Sydamerika, USA, Japan, Kina, Tyskland osv. kender tatovørerne til denne unikke historiske forretning.

Retssagen: Den nuværende indehaver Majbritt Petersen af Tatoo-Ole Nyhavn 17, skal i retten den 6. og 7. juni 2018. Ejeren har et krav, at Tatoo-Ole skal lukke og slukke for altid. Man må ikke håbe at den arrogante og fjendske ejer får held med sit forehavende. Man må håbe på, at dommeren ser med milde øjne på sagen, så Tatoo-Ole kan fortsætte sin Tatoo forretning i mange, mange år endnu. Det mener Frederiksberg Tidende.

Tina Weber
Metropendler repræsentant.

Foto: Tina Weber

 

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Tina Weber ( Metropendler repræsentant )

Den 18. maj 2018.

 

Metroregning ad bagdøren

 

Da Folketinget i 2007 vedtog, at metroen skulle udvides med Cityringen, indgik det som en del af finansieringen, at der skal opkræves et såkaldt kvalitetstillæg. Jeg ville have kaldt det en etableringsafgift, for dét er, hvad det er. Når Cityringen starter op i juli 2019, skal alle metropassagerer være med til at betale 3-4 milliarder indtil år 2065. Til den tid har vi betalt dét, vi åbenbart skylder!

Det betyder helt konkret, at hver gang vi stiger på metroen, skal vi betale 1,60 kr. mere, end hvis vi kørte med bussen eller DSB. Billetten stiger med 20%. Det er dem, der kører to zoner, der kommer til at betale gildet.

Jeg blev selvfølgelig indkaldt til et møde i Metroselskabet, hvor jeg blev præsenteret for de kolde kendsgerninger. Jeg blev spurgt, hvad jeg ville stille op med de 3-4 milliarder, vi metropassagerer skal betale. Jeg ville smøre det ud i et tyndt lag, så alle passagerer skulle betale, uanset om man kørte med DSB eller Movia. Men helst ser jeg, at man i Folketinget finder pengene.

Jeg er udmærket godt klar over, at det er et svimlende beløb, men jeg har betalt skat. Som det er nu, skal vi betale en ekstraskat. I 2007 mente den daværende forligskreds, der bestod af Venstre, DF, SF, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet, at det var helt ok, at de, der kører med Metro, er dem, der er med til at finansiere Cityringen. Enhedslisten og Liberal Alliance stemte nej. Heldigvis er nogle af dem blevet klogere 10 år senere – jeg venter spændt og følger med.

Hvis det her bliver ført ud i livet, bliver det meget besværligt at benytte den kollektive trafik. Metroen skal have specielle standere, hvor kun metroens passagerer skal tjekke ind og ud. Det vil yderligere komplicere billetsystemet, der i forvejen ikke ligger til højrebenet. Der er sikkert mange af os, der vil få dummebøder, når vi går fra bussen over i metroen eller omvendt. Takst Sjælland skulle gøre det hele meget enklere, men så kommer den her oven i. Det gør da ikke, at man slipper sin bil, når kollektiv transport både bliver dyrere og mere besværlig at benytte.

 

 

 

 

Flemming Branks robotstøvsuger, støvsuger på livet løs.

Tegning: Colorbox.

Af Frits Degner

Den 4. februar 2018.

 

Flemming Brank (konservative) tager ”sidste stik” og gør rent bord på Frederiksberg.

 

Der er andre end Paul Newman og Robert Redford der kan spillekunsten ”sidste stik”. Flemming Brank har lært kunsten at spille med fordækte kort og rage alle de berigende vederlagsgivende udvalgs/bestyrelsesposter til sig. Flemming Brank har under og efter kommunalvalget sikkert haft mange gode kort oppe i ærmerne og nede i strømpeskafterne, siden Flemming har ryddet hele det kommunale spillebord for vederlagsgivende poster.

Flemming Brank er en kronisk kontanthjælpsmodtager, der i sin tid blev skaffet ind i kommunalbestyrelsen af Flemmings ”papfar” parfumesælgeren Arne Ginge.

De griske berigende vederlagsgivende udvalgs/bestyrelsesposter giver Flemming Brank den nette sum af kr. 432.014,- pr. år. (Tallene er fra 2017) idet der af naturlige årsager ikke er regnskab for 2018. Flemmings sidste stik bliver ikke mindre i 2018 og frem til 2021.

Thyge Enevoldsen (Ø) har overtaget en nitter som formand for Ældre- og Omsorgsudvalget. Flemming Brank har til gengæld fået raget et helt nyt udvalg til sig, der selvfølgelig er en skræddersyet haute couture post, som formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Flemming og hans familie skulle nødigt dø af sult og gå med rumpen bar, som kejseren uden klæder, så hellere plukke skatteborgerne på Frederiksberg.

Flemming Brank har udover de givtige udvalgs/bestyrelsesposter også formandskabet for OK-Klubben, som selvfølgelig også er en berigende post, der giver mange skillinger ned i foret.

Flemming er også valgt ind i PrivatBos bestyrelse som formand, og det står ikke nogen steder, hvilket gunstigt vederlag, der gives til en lyseslukker.

Flemming Brank ligger i alle tilfælde et godt stykke over 1. mio. kr. om året.

Jeg tror Flemming har set filmen ”sidste stik” utallige gange, han overgår Paul Newman og Robert Redford i fordækt kortspil.

 

Så dejligt er det at have et parforhold.

Kilde: ukendt.

Af Frits Deger

17. december 2016.

 

Der er mange datingsites, man kan vælge og vrage imellem. Der er utallige udbyderne, nogle mere seriøse end andre. Burgeren kan få lige fra et venskab, et parforhold, en sexpartner, et Herre/domina forhold, aldersforskel, par der søger en sexpartner m.m. Ja mulighederne er uendelige. Men pas på, der er mange faldgrupper. Der er en hel del datingsites der absolut ikke lever op til forventningerne.

Jeg vil starte med nogle af de lidt mere seriøse datingsites.

Dating.dk koster kr. 149.00 for plus profil i 30 dage. Siden er nem og brugervenlig at finde rundt i. Der er aktive/seriøse singler på siden der søger en partner/livsledsager. Men der er så sandelig også mange medlemmer hos Dating.dk, der ikke er aktive, så dem kan man ikke komme i kontakt med. Alt i alt ikke særligt seriøst.

Netdating.dk er en af de ”gamle” seriøse datingsites, det koster for 30 dages VIP medlemskab kr. 79.00 pr. måned. Her er mange singler der søger en fast partner.

Love.dk er også en af de ældre sider, der desværre ikke har så mange aktive brugere mere. Her er det en partner/livsledsager der er i fokus. Her koster 30 dages Guldprofil kr. 45.00.

40plus.dk har også nogle år på bagen, men har ikke mange aktive medlemmer. Det er synd da siden er seriøs og har nogle seriøse mennesker der søger en partner. Men indrømmet, der bliver ikke gjort meget ud af layoutet på siden, så den kunne fremstå mere indbydende. Her koster et medlemskab kr. 179.00 pr. måned.

Scor.dk er en god dating side, med mange aktive medlemmer. Er du specifikt er på udkig efter en sexpartner, Herre eller Domina forhold, et par der søger en ekstra pige/fyr i sengen og der er selvfølgelig også dem der søger et parforhold. Her koster et medlemskab kr. 149.00 pr. måned. Siden kan varmt anbefales, da Scor.dk har det hele.

Disse datingsites er tvivlsomme og ikke værd at ”at penge på”.

Sexdating.dk er en datingside hvor man som navnet antyder, primært søger en sexpartner. Men siden har næsten ingen aktive medlemmer særligt sløjt står det til med kvindelige medlemmer. Siden er alt for dyr at bruge, når man tænker på, man intet får for pengene. Et basis medlemskab for 30 dage koster kr. 99.00. Et VIP medlemskab for 30 dage koster kr. 149.00. Jeg vil fraråde at bruge denne side, da man bliver slemt skuffet.

Naughty-club.com er en side hvor man søger efter en sexpartner. Men det kan undre en af mange af medlemmerne på siden, er helt unge piger, der netop vil have fat i ældre mænd, og tilbud er der mange af. Som man ser siden går det op for en, af mange af pigerne må/kan være fake profiler. Der skal åbenbart tages så ekstreme metoder i brug for at få nye medlemmer. Her koster det for 200 kreditter EUR 19.99 og 5000 kreditter til EUR 199.99. Prøv lige at omregne det til danske kroner. Dette er den helt sikre måde at blive taget ved næsen på. Det er mærkeligt at naughty-club.com ikke vil have dansk valuta. Denne siden skal man holde sig langt være fra.

Twoo skal man passe ekstra på, der bliver lagt ekstra gebyrer på alt inde på siden. F.eks. koster et 3 måneders Premium medlemskab 178.00 men skal man så ses på siden af andre brugere, kommer der et medlemskab til kr. 533.00. Det bliver totalt kr. 711.00 for 3 måneders medlemskab plus alt det løse man skal betale for ved siden af. Det bliver på den måde en meget dyr fornøjelse, og søger man seriøst en partner, skal man holde sig langt væk hvis man ikke vil ruineres. Denne side kan absolut ikke anbefales.

Dette er blot et lille udpluk i datingjunglen.