Frederiksberg Borgerliste (L) vil gøre en stor forskel på Frederiksberg.

Frits Degner og Michael Larsen. Frederiksberg Borgerliste (L)

Af Frits Degner

Den 2. september 2017.

 

Her er nogle af vores politiske mærkesager:

Vi vil prøve at bevaret dele af Frederiksberg Hospital. Bl.a. Skadestuen og hjerteafdelingen der er helt afgørende og væsentlig for de ældre borgere på Frederiksberg.

Flere socialrådgivere/medarbejdere i Jobcenter Frederiksberg. Borgerne har krav på en seriøs og kvalificeret målrettet sagsbehandling, der sætter borgeren i centrum.

Jobcenter Frederiksberg skal i langt højere grad kontakte virksomhederne på Frederiksberg med henblik på, at få borgerne i ordinært job eller en seriøs afklaring af borgerens sociale situation. 

Der skal gøres en hel speciel ekstraordinær målrettet indsats for de unge under 30 år med hensyn til uddannelsestilbud eller et konkret arbejdstilbud på ordinære vilkår. 

Der er et stort behov for et politisk initiativ med kontakt af små og mellemstore virksomheder i Frederiksberg kommune og derved skabe flere varige arbejdspladser.

Gratis tandbehandling til økonomisk trængte borgere. (Hjemløse/socialt udsatte).

Flere akutboliger til hjemløse/socialt udsatte.

Seniorboliger til borgere over 50 år og flere (billige) ungdomsboliger. 

Flere varme hænder til de ældre borgere, så de får den omsorg, de har så hårdt brug for.  

Der skal være flere faste hjemmehjælpere, og mere plejepersonale i private hjem og på plejehjem.

Skolepolitikken skal være mere målrettet med flere lærere, så undervisningsniveauet bliver ens og der ikke sidder en restgruppe tilbage med manglende kundskaber.

Flere pædagoger i vuggestuerne/børnehaverne. 

I et af de belastede områder bl.a. omkring Finsens Have, skal vi have fundet en anden fordelingsnøgle af ejendommens lejere/beboere.

Etniske danskere skal ikke opleve, at blive fortrængt, når der søges en bolig og automatisk bagerst i boligkøen, når de har været skrevet op i årevis i et boligselskab, på grund af flygtningenes urimelige boligmæssige fortrinsret.

Stop for nedrivning af gamle og kulturelle bevaringsværdige bygninger, samt stop for opførsel af flere nye betonrædsler.

Ejendomsskatten og dermed grundskylden skal holdes i ro, så husejerne ikke bliver tvunget til, at fraflytte deres ejendom af økonomiske grunde.

Den kommunale udligningsordning er fuldstændig uacceptabel og skal være langt mere rimelig for Frederiksberg i fremtiden.

Frederiksberg Borgerliste vil kæmpe med næb og klør for Frederiksberg Kommunes selvstændighed, vi skal absolut ikke indlemmes i Københavns Kommune.

Dette er Frederiksberg Borgerlistes bidrag til kommunevalget 2017. 

I kan læse mere om os på: www.frb-borgerliste.dk

 

 

 

Frederiksberg Borgerliste byder Michael Larsen velkommen.

Frederiksberg Borgerliste (L). Frits Degner og Michael Larsen.

FOTO: Loui Vadmand & redigering: John Vadmand og Dan Møller.

Den 26. august 2017.

Frederiksberg Borgerliste (L) har nu to kandidater der begge opstiller til kommunevalget 2017. Frits Deger udtaler, jeg glæder mig meget til samarbejdet med Michael Larsen som jeg har kendt i mange år. Inden længe kommer Frits Degner og Michael Larsen med et nyere parti program. 

Klik på linket og læs vores partiprogram. www.frb-borgerliste.dk

Alvorligt syge borgere sidder fast i systemet

Foto: Jan Friis (Alternativet)

 

Redaktionen har modtaget følgende indlæg den 20. august 2017 fra: Jan Friis (Alternativet).

 

Danmarks seks største kommuner kræver ændring af førtidspensionsreformen. I et brev til ministeren skriver de, at reformen har det problem, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet for at leve op til de stramme kriterier og hårde dokumentationskrav, der skal til for at få en førtidspension.
Er der nogen der kan svare på, hvorfor landets syvende største kommune – Frederiksberg – ikke er medunderskriver?

Min og Alternativet Frederiksbergs holdning er klar. Frederiksberg bør iværksætte forsøg med tildeling af overførelsesindkomster uden modkrav. Det vil både spare mennesker og administration for at spilde tiden.
https://www.information.dk/indland/2017/08/seks-stoerste-kommuner-kraever-aendring-foertidspensionsreformen?lst_frnt

Ny husleje/boligsikringsrekord på Frederiksberg kr. 67.000,- pr. måned

Uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan, Kurdistan, Syrien og Eritrea. er rykket ind på Klank Efterskole i Galten.

Foto: Dansk Røde Kors.

Af Frits Degner

den 2. august 2017

 

Der så dejligt på Frederiksberg Allé, - specielt hvis du er ung flygtning, så står alle døre og pengekasser på vid gab.

Det seneste groteske idioti er, at 10 unge indvandrere, der er kommet til Danmark ved en tilfældighed nu hver måned skal have kr. 67.000- pr. flygtning i husleje for deres ringe ulejlighed.

Hertil kommer sikkert forsørgelse i form at kontanthjælp og andre gunstige politikerstyret traumatiseret ydelser.

Ak, - hvem der bare var teenager igen og var så heldig, at være født et andet sted, mens de håbløse politikere, der elsker at lege købmand og gavebod for andre borgers penge. 

Det er fuldstændig afsindigt, at betale 8 mio. kr. om året til 10 flygtninge teenagere og så ovenikøbet indlogere dem på en af Frederiksbergs fornemmeste adresser Frederiksberg Allé.

Det bliver utvivlsomt særdeles svært for politikerne, at forklare vælgerne den 21. november 2017, hvorledes dette ekstravagante storsind kan finde sted, mens etniske danskere må finde sig i sociale nedskæringer på husleje/boligsikringen og andre uforskammede politiske tiltag.

Etniske danskere er heller ikke så social begunstiget med fine offentligt finansieret Allé adresser, men har dårligt til dagen og vejen og kan ikke få økonomien til, at hænge sammen.

Der er sikkert ikke mange enlige mødre, der bor på Frederiksberg Allé.

Hertil kommer, at etniske danskere har svært ved, at springe boligkøen over, mens det er en privilegeret luksus for flygtninge/indvandrere.

Det må efterhånden være rimeligt, at spørge sig selv om politikerne ikke har stødt hovedet eller på anden måde er blevet psykisk handicappet, samt blind og døv overfor enhver form for sund fornuft.

 

Hvad skal der ske med det meget forsømte/forfaldne Søndre Kapel på Solbjerg Park Kirkegård?

Søndre Kapel på Solbjerg Park Kirkegård-

Foto: Frederiksberg Tidende

Af Frits Degner

den 27. juli 2917

Fortid: Lidt historik om søndre kapel: Søndre Kapel er fra slutningen af 1800-tallet. Kapellet blev tegnet af arkitekt Harald Drewsen og opført i røde teglsten med fine dekorationer, typisk udtryk for den sene 1800-tals historicisme og udsmykket i 1908 med glasmosaikker. Kapellets tårn blev ombygget i 1935.

Nutid: Kommer man ind i Søndre Kapel står man i et utroligt smukt udsmykket rum med hele det oprindelige inventar. Bl.a. de meget smukke lysekroner, Bænkene og kirkeorgelet der er anbragt på pulpituret m.m. Søndre Kapel lukkede den 1. april 2008.

Det er synd og skamme, at sådan en gammel fornem bygning står og forfalder og går helt til grunde. Loftet inde i Kapellet har meget store fugtpletter flere steder, da taget er meget utæt. Udenfor er flere af de røde teglsten gået til, tagrenderne bliver ikke vedligeholdt, så vandet fosser ned fra siderne når det regner, træ konstruktionerne foran hoveddøren ind til Kapellet skriger efter maling, de er meget medtaget. Taget der er bygget udenpå  selve kapellet, er så medtaget af fugt, så det er lige til at pille ned.

Dette er et yderst sørgeligt, at Frederiksberg Kommune lader en sådan perle gå helt til grunde.

Hvis Frederiksberg Kommune satte Kapellet i stand, kunne det bruges til forskellige formål bl.a. Gospelkor, musikere kunne spille i lokalet, men med respekt for det er et Kapel. Der er en god akustik i Kapellet. Der er også kunstnere der kunne udstille i Kapellet, foredrag, og ud over det, kunne der måske også være nogle arrangementer der havde et kirkeligt formål. Publikum kunne således også få glæde af det meget smukke rum. Frederiksberg Kommune skal selvfølgelig kræve leje/entre, til drift af Kapellet.

Kapellet har før været brugt af både TV, kunstnere og kor, så det er ikke fremmed for Frederiksberg Kommune.

En stor bøn til Frederiksberg Kommune. Sæt nu det Kapel i stand og lej det ud til forskellige formål.

 

 

Frederiksberg Borgerliste kunne godt tænke sig at se positive resultater i Jobcentret.

Ledelsestrioen i Jobcenter Frederiksberg.

Af Frits Degner

Den 4. juli 2017

 

Dansk Industri har netop offentliggjort en evaluering af Danmarks 96 kommuner. 

Det fremgår af Dansk Industries evaluering af de 96 kommuner i Danmark, at Frederiksberg Kommune komme ind på en ”flot plads som nummer ”90” over kommuner i Danmark, der er dårligst til den kommunale sagsbehandling og til, at fremme erhvervsklimaet i år 2016.   

Dansk Industries evaluering bygger på, hvor god en kommune er til at få borgerne i ordinær beskæftigelse, samt kommunernes indsats for at opfylde virksomhedens behov for kvalificeret arbejdskraft.  

Endvidere er der undersøgt jobcentrets service overfor virksomhederne og borgerne.  

Derudover er den kommunale sagsbehandling blevet undersøgt med henblik på en langt mere effektiv og kompetent sagsbehandling i sygedagpengesager.    

Jobcenter Frederiksberg har en høj negativ score med alt for få medarbejdere til, at kunne løfte niveauet, - så Frederiksberg Kommune har igen den sorte førertrøje på. 

Det er umuligt at komme til at tale med en socialrådgiver i Frederiksberg Kommune, i det socialrådgivere er en uddøende race til fordel for kommunal kontoruddannet personale. 

Der er behov for langt mere focus på borgerne, - hvis du er heldig kan du måske få en sekretær i tale.  

Personalet på rådhuset bliver målt minut for minut, hvor effektive de er, og det næste bliver vel, at de skal udstyres med skridttæller, så alt kan kontrolleres og måles i hele arbejdstiden.  

Frederiksberg Kommunes aktiverings og beskæftigelsesenhed  F 86 har ét overflod af personale, hvor jeg har fået oplyst af personalet at de ”kun” sidder med 30 sager pr. ansat. Personalet på Frederiksberg Rådhus sidder med mindst dobbelt så mange sager.  

Aktiverings og beskæftigelsesenhed F 86 er så heldig, at have en Beskæftigelseschef Johanne Schneider, der forfordeler sit personale så grundigt og godt, at de sagtens kan udføre et seriøst stykke arbejde. Der burde være socialrådgivere nok, til at kunne klare 30 sager pr. socialrådgiver?

Hvorfor skal der være den store forskel på personalet på Frederiksberg Rådhus og F 86?  Er det fordi F 86 har en dygtig forhandler i Beskæftigelseschef Johanne Schneider?

Ledelsestrioen som de selv ynder at kalde sig i Jobcenter Frederiksberg, består af: Arbejdsmarkedschef Johnny Madsen, Beskæftigelseschef Johanne Schneider og Jobcenterchef Anja Krogh Svane.  

Denne ledelsestrio tegner et skønmaleri af Jobcenter Frederiksberg, der overhovedet ikke har hold i virkeligheden, da det er de færreste borgere der kommer videre i tilværelsen når de er tilknyttet F 86. Langt de fleste borgere kommer i virksomhedspraktik, når virksomhedspraktikken er overstået, kommer de bare i en ny virksomhedspraktik. Men det ser jo flot ud på papiret, at Ledelsestrioen kan få borgerne i arbejde.  

Dette vidner klart af evalueringen fra Dansk Industri om (Lokalt Arbejdsklima).  

.   

 

 

Aldi på Hovitzvej har lukket og slukket for altid.

Aldi på Hovitzvej 2.

Af Frits Degner

Den 3. juli 2017

Lørdag den 1. juli lukkede og slukkede Aldi på Howitzvej 2. for sidste gang.

Det var en sorgens dag, da vi var mange "stam" kunder der kom i Aldi butikken. Personalet var de samme, nemlig butiksbestyreren og Carsten også kaldt for ("Julemanden"). Netop denne Aldi butik havde noget helt særligt over sig, vi kendte hinanden, der var en god stemning i forretningen. Det var næstens som i de gode gamle dage, hvor der var rigtige købmandsforretninger. Men med lukning af denne Aldi, mister Aldi ikke alene en god forretning men også et godt ry. Håber for personalet, de kan få job andre steder i Aldi. Personalet vil blive savnet meget for jeres altid gode humør.

 

Arbejderne med opførsel af den ny KB forsætter på trods af manglende byggetilladelse

Tegning af den nye KB-Hal.

 

Redaktionen har modtaget følgende indlæg den 17. juni 2017 fra:

Beboerrepræsentationen Ved Boldparken

Rune M. Bjerril og Flemming Jensen, bestyrelsesmedlemmer

Peter Bangs Vej 161,4.th. 2000 Frederiksberg

 

Arbejderne med opførsel af den ny KB forsætter på trods af manglende byggetilladelse – Det er klart ulovligt og kan i sidste ende få store økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

 

KB buldrer frem - arbejderne med den ny KB er ikke stoppet på trods af Planankenævnets afgørelse af 10. maj 2017 om at ophæve lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 på baggrund af Frederiksberg Kommunes afgørelse om ikke miljøvurdering. 

Frederiksberg Kommunen buldrer frem – med hastebehandling af lokalplan nr. 203 kommuneplantillæg nr. 12. Genfremsættelse. Kun et spørgsmål om formalia i processen. Ny byggetilladelse forventes udstedt ultimo denne måned. Alt i mens arbejderne forsætter inklusive weekenderne.

Naboerne som dagligt bliver berørt af en ny 2 etager højere, bredere og 1,7 meter tættere placeret hal og de nye kontorbygninger i anden sals højde og tennisbaner på toppen, øget trafik, støj, mv. Det må de leve med. KB tager , men giver intet igen. Godt naboskab! Frederiksberg for alle - blot ikke de beboere, som fremover konstant skal leve med de miljømæssige gener.

Den oprindelige nabohøring var spil for galleriet. Indsigelser og forbedringsforslag blev fejet  af bordet over en bred kam.  Nu vælger kommunen helt at undlade høring inden fornyet godkendelse af lokalplan og tillæg 12 .

Hvor er tegningerne, som illustrere de miljømæssige konsekvenser af den ny KB-hal og kontorbygninger fra boernes vinduer? Hvorfor benyttes kælderen ikke til at sænke hallen 2 etager. Trafikken øges. Der er i forvejen for få parkeringspladser. Hvorfor laves der ikke en parkeringskælder. Den gående trafik fra KB-Station skal føres ned umiddelbart forbi Boldparkens lejligheders stuer og haver – hvorfor ikke igennem KB's anlæg? Hvorfor skal beboerne belastes unødigt med trafik og støj fra KB´s gæster. Hvorfor vil KB ikke modtage deres egne gæster. Hvorfor skal kontorbygninger med tennisbaner i anden sals højde ligge over og foran Boldparkens stuer. Det skæmmer, det støver, det larmer og det skygger. Hvorfor flyttes de ikke om på den anden siden af tennishallen? Hvad er de miljømæssige konsekvenser helt præcist?

Den ny KB-hal er cool business, det sportslige aspekt er nedprioriteret. Nordisk Film og Eventim som skal drive K.B. Hallen som multiarena.

Finansieringen kommer fra forsikringen, private fonde og ikke mindst Frederiksberg kommune, som stiller en garanti på 50m. Salgsmaterialet en skøntegning, som visualiserer en hal på størrelse med den gamle.

Der er fortilfælde hvor kommuner er kommet slemt i klemme. Eksempelvis i 2006 blev Fredensborg Kommune dømt til at give påbud om nedrivning af ulovligt byggeri, idet lovliggørende lokalplan blev tilsidesat som ugyldig, da den var motiveret af kommunaløkonomiske hensyn. Bygherre blev frifundet.

Parolen må være - Hellere søge om tilgivelse end at søge med risiko for et nej! Men det er ikke risikofrit at pleje særinteresser og “shoppe” i lovbestemmelserne på bekostning af uvildighed i myndighedsbehandlingen.

 

 

 

14 Politikere skjuler pengene

Manden med dobbeltmandat. Jan E. Jørgensen (V)

Foto: Ekstra Bladet

 

Af Frits Degner og Peter Nybo

19. april 2017

 

Følgende folketingspolitikere har ikke registeret sig i Folketingets hvervregister:

 

Som den opmærksomme læser kan se, er Venstre klart repræsenteret, hvad angår ikke at ville videregive oplysninger om, de folkevalgte politikere og deres fede ben og andre indtægter, som politikere. Liberal Alliance er også godt med i førerfeltet, når skillingerne skal ned i foret med Laura Lindahl i spidsen.

Politikkerne har ingen grund til, at oplyse om, hvem der agerer 5 pattet malkeko, når bare kasseapparatet kører.

Hvad rager det borgerne, hvilke indtægter og interesser i det private erhvervsliv de kroniske kontanthjælpsmodtagere/politikkerne har ved siden af den skattefinansieret kontanthjælp. Det er ikke til, at vide hvad der falder ud af selvangivelsen og ned i et stort sort hul, når der skal skaffes indtægter i et hæsblæsende tempo. 

Følgende to politikere Jan E. Jørgensen og Laura Lindahl er både medlem af Folketinget og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. De er begge beriget med én formandspost og udvalgsposter på Frederiksberg, - samtidigt med de har travlt i Folketinget. Det drejer sig om, Jan E. Jørgensen (V) Formand for By- og Miljøudvalget, medlem af Magistraten og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Laura Lindahl (LA) Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, medlem af Magistraten, By- og Miljøudvalget. De to indkomst glade politikere modtager vederlag fra Folketinget på kr. 638.351 pr. år, dertil kommer et skattefrit omkostningstillæg på kr. 61.167 pr. år. Det samlet beløb fra Folketinget udgør i alt pr. år kr. 699.518,- Dertil kommer de forskellige vederlag Jan E. Jørgensen og Laura Lindahl modtager fra Frederiksberg Kommune. Derudover er Folketingsmedlemmer berettiget til pension, når de i én eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år.

Det er en ganske indbringende forretning for Jan E. Jørgensens (V) - politik er let og enkelt, det giver væsentligt mere end, at drive en middelmådig advokatvirksomhed.

Her ser du en liste over de politikere, der skjuler penge for offentligheden og hvad politikerne har pligt til at oplyse.

 

Erling Bonnesen (V)

Eva Kjer Hansen (V)

Hans Andersen (V)

Jakob Engel-Schmidt (V)

Jan E. Jørgensen (V)

Jane Heitmann (V)

Preben Bang Henriksen (V)

Thomas Danielsen (V)

Joachim B. Olsen (LA)

Laura Lindahl (LA)

May-Britt Kattrup (LA)

Christina Egelund (LA)

Naser Khader (K)

Orla Østerby (K)

 

Dette skal politikerne oplyse ifølge Folketingets hjemmeside:

 

Følgende hverv og økonomiske interesser skal registreres i hvervregisteret:

- Lønnede bestyrelsesposter i private eller offentlige selskaber.

- Lønnet stilling, hverv eller lignende ud over hvervet som folketingsmedlem.

- Selvstændig indtægtsgivende virksomhed, som udøves ud over arbejdet som folketingsmedlem.

- Indenlandske selskaber, organisationer, institutioner eller enkeltpersoner, som yder medlemmet økonomisk støtte, herunder materielle fordele, sekretærbistand og lignende, ud over de midler, Folketinget eller folketingsmedlemmets parti stiller til rådighed.

- Gaver fra indenlandske givere, når gaven fra den enkelte giver har en værdi, som åbenbart overstiger 3.000 kr., og gaven har tilknytning til medlemskabet af Folketinget.

- Rejser til og besøg i udlandet, hvor udgifterne ikke i deres helhed afholdes af statslige midler, af det parti, medlemmet tilhører, eller af medlemmet selv, og som har tilknytning til medlemskabet af Folketinget.

- Enhver økonomisk ydelse, økonomisk fordel, gave eller lignende, som er modtaget fra offentlige myndigheder, organisationer eller enkeltpersoner fra andre lande, når værdien af det modtagne åbenbart overstiger 3.000 kr., og den pågældende ydelse m.v. har tilknytning til medlemskabet af Folketinget.

- Selskabsinteresser med en værdi, som åbenbart oversteg 75.000 kr. pr. 31/12, samt nyerhvervede selskabsinteresser efter den 31/12 med en værdi, som åbenbart overstiger 75.000 kr.

- Aftale af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgiver, herunder aftale om orlov, tjenestefrihed uden løn, fortsat lønudbetaling eller opretholdelse af personalefordele, pensionsrettigheder og lignende under medlemskabet af Folketinget.

- Aftale om ansættelse eller lignende med fremtidig arbejdsgiver, uanset om ansættelsen først vil få virkninger efter, at medlemmet er trådt ud af Folketinget.

Registreringen skal foretages senest en måned efter et folketingsvalg. Nye registreringspligtige oplysninger skal registreres inden en måned efter, at de foreligger.

 

Kilde: Folketingets hjemmeside.

 

 

 

 

Flygtninge over 25 år kan få fripas til gratis sport af Frederiksberg Kommune.

Billedet taler jo for sig selv.

Af Frits Degner

24. marts 2017

 

Flygtninge over 25 år kan få op til 2000,- kr. om året af Frederiksberg Kommune til at enten dyrke foreningsliv eller sport. Dette forslag er selvfølgelig fremstillet af venstrefløjen. Jeg kan da godt se alle de gode intentioner med forslaget, men er der ikke nogle borgere man har glemt? Hvad med fattige etniske danskere, skal de ikke have samme mulighed? Man skulle efterhånden tro, at venstrefløjen er bedøvende lige glade med etniske danskere. Forslaget skulle selvfølgelig glæde for alle også danskere, man kan ikke lave denne form for forskelsbehandling.

Der er åbenbart ikke nok stemmer at hente hos danskere hos venstrefløjen. Men er det fordi venstrefløjen vil scorer billige stemmer ved kun at give flygtninge fripas til Idræt?

Ja man tænker jo efterhånden sit.

Den helt urimelige udligningsordning.

Udligningsordningen. Landevejsrøveri ved højlys dag.

Af Frits Degner

3. februar 2017

 

Landevejsrøveri

Hovedstadsområdets kommuner betaler 12 milliarder kroner i kontanthjælp eller udligning til de såkaldte ”fattige” kommuner i resten af landet.

Frederiksberg Kommune betaler ”kun” 1,1 milliard kroner til udligningen.

Der er dog seks sjællandske kommuner, der får lidt penge ud af ordningen, det drejer sig om: Brøndby, Rødovre, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Herlev.

Det er vand i forhold til de jyske kommuner, der er kronisk på kontanthjælp fra andre kommuner.

De seks kommuner i hovedstaden modtager tilsammen sølle 796,9 millioner kroner.

Det vil sige, at over 11 milliarder kroner går til landbokommunerne ovre i det jyske.

Der har været flere kommunesammenlægninger siden 1970, i håb om effektivitet, så kommunerne kan klare sig selv.

Desværre har der i venstrekommunerne ikke været en udpræget lyst til, at blive selvforsørgende og stå på egne ben.

De jyske kommuner rager skamløst til sig på andres kommuners bekostning, når de skal have nye forsamlingshuse, nye motorveje, nye skoler, nye hospitaler m.m.

Hvad får kommunerne i hovedstaden ud af denne gang Kejserens nye klæder? - intet absolut intet.

Det kan godt være, at en københavner ind imellem ved stalddøren kan købe en sortbroget gris billigt, - selv om landmændene påstår, at alle grise har et personnummer og det ikke kan lade sig gøre.

Der er rigeligt, at gøre i hovedstaden med byggeri af nye motorveje, nye hospitaler, nye og bedre skoler, der desværre ikke kan lade sig gøre på grund af folketingets tvangsudskrivning af socialhjælp til de jyske kommuner.

Hovedstadens kommuner har ikke råd til denne laissez-faire politik, der kun har til formål, at favorisere de jyske kommuner.

Kommunerne i Hovedstaden aner simpelthen snart ikke, hvordan de skal få kommunerne til at løbe rundt økonomisk.

Hvornår stopper dette landevejsrøveri og udplyndring af hovedstadens kommuner ved højlys dag, året rundt? Det kan vel ikke forholde sig sådan, at de jyske kommuner lever i overflod og kører på første klasse på hovedstadens bekostning.

Skævvridningen mellem hovedstadsområdet og resten af landet er nu efterhånden blevet så stor og åbenbart urimelig, så Folketinget må gribe ind og få bragt dette udligningsidioti til ophør.

Udligningsordningen skal revurderes og spares væk over en årrække.

Det er ikke sundt, at de jyske kommuner vedvarende er på overførselsindkomst fra hovedstaden.

Det må efterhånden være Hovedstadskommunernes tur til, at komme på kontanthjælp fra de jyske kommuner.

Frederiksberg kommune har en træsko og rådmand ved navn Jan E. Jørgensen, der både sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og i Folketinget for Venstre.

Hvad gør Jan E. Jørgensen for at få udligningen sat ned på vågeblus for Frederiksberg?

Jan E. Jørgensen har alle muligheder, hvis han vil for, at arbejde for Frederiksberg Kommune og præge sit eget landboparti (Venstre).

Venstre har for nogle år siden i en valgreklame bragt dette slogan til torvs ”venstre kan hvis du vil” desværre er sloganet efterhånden politisk ændret til ”venstre kan også lade være selv om du vil”

Jeg vil på det kraftigste opfordre Jan E. Jørgensen til, at tage politisk affære og få stoppet denne totale udplyndring af Frederiksberg Kommune og andre af hovedstadens kommuner.

 

 

Et længe leve!

Af Frits Degner

30. januar 2017

Frederiksberg Tidende har nu rundet de 20.000 læsere, der ønsker at læse om forholdende på Frederiksberg.

Frederiksberg Tidende takker læserne og annoncørerne for denne massive opbakning.

Vi vil bestræbe os på, at være bedre i fremtiden til at levere endnu mere nyhedsstof om Frederiksberg.

Med venlig hilsen

Redaktionen
Frederiksberg Tidende
www.Frederiksberg-Tidende.dk

Lad os gå det ny år i møde med en ny og langt mindre og dygtig ledelse i Jobcenter Frederiksberg.

Ak ja, det kære jobcenter.

Af Frits Degner

4. januar 2017.

 

Jeg er helt enig med Jesper L. Matthies indlæg i Lokalavisen Frederiksberg den 8. december 2016.

Jeg kan oplyse Jesper L. Matthies om, jeg er tidligere konservativ.

Jeg er og var socialkonservativ, men desværre måtte vore veje skilles, da de konservative skiftede kurs allerede da Mads Lebech blev borgmester i 2001.

De konservative har desværre ikke forandret sig siden snarere tværtimod.

Socialkonservatismen på Frederiksberg er forduftet, som dug fra solen.

Det bærer det sidste kommunalvalg også tydeligt præg af, hvor det er gået permanent tilbage for de konservative på Frederiksberg.

Jeg er helt enig med Jesper L. Matthies i, at Frederiksberg Kommune har et sort hul, nemlig ledelsen i Jobcenter Frederiksberg.

Der er alt for mange uddannet forvaltningspersonale og ligegyldige akademikere, der blot er politikernes velvillige øjentjenere.

Ledelsen i Jobcenter Frederiksberg er blot en klods om benet på de seriøse medarbejdere og socialrådgiverne i Frederiksberg Jobcenter.

Ledelsen blander sig i alt og alting for, at kontrollere alt, hvad der foregår i Jobcenter Frederiksberg og nærmest anklager de seriøse medarbejdere for ikke, at kunne deres arbejde godt nok.

Det var måske en idé, at ledelsen i Jobcenter Frederiksberg stak piben ind og indså, at det er den uduelige ledelse, der er problemet og kom til den seriøse kendsgerning, at de måske rent faktisk selv er ganske overflødige.

Der er faktisk langt flere ledere, mellemledere og chefer til, at styre marskandiserforretningen i Jobcenter Frederiksberg, end der er socialrådgivere i Kommune.

Frederiksberg Kommune burde tage konsekvensen heraf og fyrer de fleste ledere, så der kun er en seriøs kvalificeret dygtig og menneskelig leder tilbage i hver afdeling, der forstår at behandle personalet ordentligt og tænke rationelt.

Der er desværre i dag med borgmesterens vidende oppisket en personalestemning, hvor personalet er direkte bange for ledelsen.

Hvis medarbejderne giver udtryk for den mindste kritik bliver de omgående fyret af Jobcenterchefen, eller en af de utallige ledere under Jobcenterchefen.

Frederiksberg Kommune burde tænke stort i det nye år, og skille sig af med Jobcenterchef Johnny Madsen, der har haft en ligeså dårlig karriere i Jobcenter Frederiksberg, som han havde i Hvidovre Kommune.

Der bør i stedet ansættes nogle flere socialrådgivere, der kan tage sig af borgerne, og sende dem ud i jobtræning i private virksomheder, så snart borgerne er job parate.

Frederiksberg Kommune ville på den måde få langt flere tilfredse medarbejdere og borgerne vil være langt bedre hjulpet videre i livet i stedet for som nu, hvor socialrådgiveren skal bruge 50 minutter på papirnusseri og har 10 minutter til borgeren.

Der er i Frederiksberg Kommune et bureaukrati af den anden Verden, denne situation passer DJØFerne særdeles godt med meget papir, og ingen erfaring med klienter.

I Jobcenter Frederiksberg skal socialrådgiveren så stå til regnskab for de mange overflødige ledere om, hvorfor de har behandlet en sag anderledes end en anden sag.

Det må være selvklart for enhver, at ingen sag er ens bortset fra ledelsen, der er så virkelighedsfjern, at det er pinligt.

Lederne i Jobcenter Frederiksberg har ikke den store interesse i borgerne men sidder blot bag deres skriveborde og kontrollere medarbejderne om de gør deres arbejde ordentligt, som ledelsen mener det skal gøres.

Socialrådgiverne i Frederiksberg Kommune har ikke tid til, at lære borgerne ordentligt, at kende.

Det der foregår i Jobcenter Frederiksberg er blot en stor cirkusforestilling i form af en ligegyldig omgang jobtræning uden indhold, og uden mulighed for et efterfølgende ordinært job.

Der ville med flere socialrådgivere i jobcentret komme langt mere styr på tingene til alles tilfredshed.

Jeg tror faktisk, at Borgmester Jørgen Glenthøj inderst inde er socialkonservativ, og vil borgere og personale det bedste, så derfor denne lille nytårsbøn til borgmesteren, - fyr ledelsen i jobcentret og ansæt flere dygtige socialrådgivere i jobcenter Frederiksberg, så kommunen igen kan arbejde seriøst og få flere borgere ud i jobtræning, der til sidst munder ud i et ordinært job.

Det er på sigt alt for dyrt med alle disse såkaldte ledere i kommunen.

De er jo ikke ligefrem gratis at have ansat, men det ville hjælpe grundigt hvis kommunen fik lederne fyret og det kan ikke gå for langsomt. Personalet bliver unødigt kontrolleret af lederne og politikerne om, hvor mange sygedage de har om året.

Der er ingen grund til, at forundre sig over sygefraværet i Frederiksberg Kommune, det skyldes ganske enkelt den kæmpe arbejdsbyrde, medarbejderne kører ned med, så de får både fysisk og psykisk stress og dårlige nerver, men det er politikerne og ledelsen åbenbart helt ligeglade med.

Det kan som et kuriosum oplyses, at Frederiksberg kommune i oktober 2012 blev politianmeldt for 'særdeles grov mobning' og 'overtrædelse af arbejdsmiljøloven' i en sag, hvor flere medarbejdere var blevet syge og har mistet deres job. Det har intet på sig i Frederiksberg Kommune, siger den altid kroniske uvidende Social - Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard.

Efterfølgende havde Frederiksberg Kommune (Børne- og Ungegruppen) besøg af Arbejdstilsynet i 2014/15 p.g.a. Personalemangel, og kommunen fik et påbud. I 2016 blev en mangeårig medarbejder fyret fra Jobcentret. Grunden til fyringen kender ingen, undtagen embedsmanden der fyrede medarbejderen. Dette område hører under Jobcenterchef Johnny Madsen. 

 

MERE I LØN TIL KOMMUNALPOLITIKERNE?

Skal Kommunalbestyrelsesmedlemmerne have mere i lønningsposen?

 

Redaktionen har modtaget følgende indlæg den 30. december 2016 fra:

Michael Larsen spidskandidat (Frederiksberg Listen)

 

 

Kommunalpolitikerne på Frederiksberg skal til at stemme om de skal have mere i løn, eller ej. Det er jo hvad men kunne forvente. Og nu vil kommunalpolitikerne have mere i løn. De eneste jeg ved der ikke vil have mere i ”lønningsposen” er Enhedslisten som på TV2 Lorry i går sagde fra. Mens Sine Heltberg fra Socialdemokraterne synes det er helt ok. Tænker bare på, hvor skal den million skal findes? Hos de ældre borgere igen? Det går altid ud over de ældre når de skal finde penge.

I følge Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten får de på nu værende tidspunkt 185.000 kr. om året. Frederiksberg Listen ved godt der sidder levebrødspolitikere på Frederiksberg Rådhus med dobbeltmandat, de sidder både i Folketinget og i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Det er Jan E. Jørgensen fra Venstre og Laura Lindahl fra Liberal Alliance. Spørger vælgerne Frederiksberg Listen, så få de rigeligt i løn. Hvis der bliver stemt for en lønforhøjelse til kommunalpolitikerne, så husk det, når i skal stemme til kommunalvalget i november næste år. Det er jo vores skatte penge de sidder og skalter og valter med.

 

Pas på når du skal prøve lykken på de forskellige datingsites.

To hjerter i brand.

Af Frits Deger

17. december 2016.

 

Der er mange datingsites, man kan vælge og vrage imellem. Der er utallige udbyderne, nogle mere seriøse end andre. Burgeren kan få lige fra et venskab, et parforhold, en sexpartner, et Herre/domina forhold, aldersforskel, par der søger en sexpartner m.m. Ja mulighederne er uendelige. Men pas på, der er mange faldgrupper. Der er en hel del datingsites der absolut ikke lever op til forventningerne.

Jeg vil starte med nogle af de lidt mere seriøse datingsites.

Dating.dk koster kr. 149.00 for plus profil i 30 dage. Siden er nem og brugervenlig at finde rundt i. Der er aktive/seriøse singler på siden der søger en partner/livsledsager. Men der er så sandelig også mange medlemmer hos Dating.dk, der ikke er aktive, så dem kan man ikke komme i kontakt med. Alt i alt ikke særligt seriøst.

Netdating.dk er en af de ”gamle” seriøse datingsites, det koster for 30 dages VIP medlemskab kr. 79.00 pr. måned. Her er mange singler der søger en fast partner.

Love.dk er også en af de ældre sider, der desværre ikke har så mange aktive brugere mere. Her er det en partner/livsledsager der er i fokus. Her koster 30 dages Guldprofil kr. 45.00.

40plus.dk har også nogle år på bagen, men har ikke mange aktive medlemmer. Det er synd da siden er seriøs og har nogle seriøse mennesker der søger en partner. Men indrømmet, der bliver ikke gjort meget ud af layoutet på siden, så den kunne fremstå mere indbydende. Her koster et medlemskab kr. 179.00 pr. måned.

Scor.dk er en god dating side, med mange aktive medlemmer. Er du specifikt er på udkig efter en sexpartner, Herre eller Domina forhold, et par der søger en ekstra pige/fyr i sengen og der er selvfølgelig også dem der søger et parforhold. Her koster et medlemskab kr. 149.00 pr. måned. Siden kan varmt anbefales, da Scor.dk har det hele.

Disse datingsites er tvivlsomme og ikke værd at ”at penge på”.

Sexdating.dk er en datingside hvor man som navnet antyder, primært søger en sexpartner. Men siden har næsten ingen aktive medlemmer særligt sløjt står det til med kvindelige medlemmer. Siden er alt for dyr at bruge, når man tænker på, man intet får for pengene. Et basis medlemskab for 30 dage koster kr. 99.00. Et VIP medlemskab for 30 dage koster kr. 149.00. Jeg vil fraråde at bruge denne side, da man bliver slemt skuffet.

Naughty-club.com er en side hvor man søger efter en sexpartner. Men det kan undre en af mange af medlemmerne på siden, er helt unge piger, der netop vil have fat i ældre mænd, og tilbud er der mange af. Som man ser siden går det op for en, af mange af pigerne må/kan være fake profiler. Der skal åbenbart tages så ekstreme metoder i brug for at få nye medlemmer. Her koster det for 200 kreditter EUR 19.99 og 5000 kreditter til EUR 199.99. Prøv lige at omregne det til danske kroner. Dette er den helt sikre måde at blive taget ved næsen på. Det er mærkeligt at naughty-club.com ikke vil have dansk valuta. Denne siden skal man holde sig langt være fra.

Twoo skal man passe ekstra på, der bliver lagt ekstra gebyrer på alt inde på siden. F.eks. koster et 3 måneders Premium medlemskab 178.00 men skal man så ses på siden af andre brugere, kommer der et medlemskab til kr. 533.00. Det bliver totalt kr. 711.00 for 3 måneders medlemskab plus alt det løse man skal betale for ved siden af. Det bliver på den måde en meget dyr fornøjelse, og søger man seriøst en partner, skal man holde sig langt væk hvis man ikke vil ruineres. Denne side kan absolut ikke anbefales.

Dette er blot et lille udpluk i datingjunglen.

 

Tre Falke Skolen gør en kæmpe forskel.

Tre Falke Skolen.

Foto: arkitema.com

 

Af Frits Degner

17. november 2016.

 

Tre Falke Skolen er den perfekte skole for elever der har brug for skoleskift, og alle starter som ”ny elev” i 7. Klasse.

Tre Falke Skolen har kun elever i 7., 8., 9. og 10. klasse, hvilket medfører, at lærerne, der er tilknyttet skolen har valgt netop, at arbejde med disse elever på godt og ondt.

Tre Falke Skolen har fra starten været helt fantastisk, det er lykkedes, at arbejde med eleverne i 7. Klasses team, der har gjort det lettere, at integrerer alle elever og lade de to klasser starte, som en klasse og enhed. 

Det har været væsentligt afgørende for Tre Falke Skolen, at alle elever har, kunne lære hinanden at kende og give et bud på, hvem den enkelte elev gerne ville i klasse med og samtidig har givet lærerne optimal mulighed for, at danne sig indtryk af den enkelte elev.

Det er trist, at undervisningsministeriet kun fokuserer på karakteren ved afgangs eksamen i 9. og 10. klasse og på denne baggrund undervurderer en niche skole, som Tre Falke Skolen.

Tre Falke Skolen blev i foråret 2015, underlagt tilsyn på grund af såkaldte utilfredsstillende faglige resultater. 

Det må være skæbnes ironi, at underlægge Tre Falke Skolen et særligt tilsyn.

Her ligger politikerne præcis, som de selv har redt med folkeskolens fallit og store svigt, samt alle de indlæringsproblemer, der i dag findes i folkeskolen.

Der kan være mange gode grunde til, at skifte skole til netop en alternativ skole, der er langt mere dynamisk end folkeskolen. Eleverne har ikke karakterer med sig fra 6. klasse, så skolen har valgt at teste alle elever, således at skolen kender den enkeltes elevs viden, og kan foretage en effektiv målrettet indsats fagligt og socialt, så alle elever bliver løftet til samme niveau og de elever, der måtte have behov for en målrettet ekstra støtte kan få det. 

Tre Falke Skolen er en modtager skole, der med en ekstra indsats sætter fokus på den enkelte elevs kundskaber, så de dygtigste elever ikke sidder forrest i klassen og de mindre dygtige bagerst.

Tre falke skolen satser på, at alle elever ved afgangs eksamen har et niveau, der positivt kan bruges ude i samfundet med henblik på erhvervsrettet uddannelser og yderligere dygtiggørelse på andre uddannelsesinstitutioner.

De fleste elever mistrives i den almindelige folkeskole og nogle er blevet grundig moppet uden, der er blevet grebet ind. Dette kan også gøre at karaktererne ikke er særlig høje, og dette skal Tre Falke Skolen så prøve at rette op på. 

Tre Falke Skolen giver eleverne tryghed, og bedre trivsel, samt god formidling af læsestoffet. 

Det er med stor beklagelse, at se folkeskolen spillet fallit, så alternative skoler, som Tre Falke Skolen må tage over, hvor folkeskolen har svigtet eleverne. 

Det er dejligt, at se eleverne i skolens elevråd er glade for deres skole, og på eget initiativ har, kontaktet lokalpressen for, at fortælle deres oplevelser på Tre Falke Skolen. 

Det var måske en idé, at Frederiksberg Kommune for en gang skyld bakker op om en alternativ skole, der har interesseret i, at løse problemer og ikke som folkeskolen der er kendt for, at skabe problemer.

Længe leve Tre Falke Skolen.

 

FREDERIKSBERG KOMMUNE TAGER HOVEDRENGØRINGEN FRA DE ÆLDRE

Michael Larsen
(Frederiksberg Listen)

 

Redaktionen har modtaget følgende indlæg den 17. oktober 2016 fra:

Michael Larsen spidskandidat (Frederiksberg Listen)

 

Rygterne kører på at en del af kommunalbestyrelsen har taget hovedrengøringen fra de ældre i 2016 og fremadrettet, hvis det er rigtigt, hvem skal så forstå dette? Os som pårørende JA hvem ellers. Vi bliver godt og grundig taget i røven. Først så skal vi gå på arbejde og betale skat og som straf så skal vi selv samtidig passe vores ældre/pårørende.

 

Frederiksberg Kommune bruger masser af penge på flygtninge, STOP DET, og sørg for at vores ældre og svage får den hjælp de har krav på. De har vel også krav på et ordentligt liv eller hvad? Der kan ikke skæres mere i hjemmeplejen. Men kan godt mærke at en del af dem der sidder i kommunalbestyrelsen ikke har de ældre tæt på sig, som får hjælp eller mangel på samme. De hjemmehjælpere der kommer, har bare ikke den fornødne tid som det ser ud i dag. Så flere penge og varme hænder til vores mange ældre og svage i kommunen. Flygtninge kommer i første række, de får både lov at springe boligkøen over, de får lov at gå gratis til idræt mv. Det bliver de ældre der så må betale en dyr pris, pengene skal jo findes et sted? Nu må det være de ældre der får penge til deres behov, de har trods alt betalt skat i mange år, mens de var på arbejdsmarkedet.

 

Flygtningene må komme som de sidste i køen med hensyn til penge og hjælp. Jeg opfordre ALLE med samme synspunkt som Frederiksberg Listen om, at lave opslag på facebook, twitter mv. samt  sætte læserbreve i lokalaviserne. Hvis dette ikke er nok, vil vi gerne være med til at lave en demonstration på Frederiksberg rådhusplads.