Er ventelisten en by i Putins Rusland for Frederiksberg Boligfond?

Frederiksberg Boligfonds ejendomme.

Foto: Ukendt. 

Af Frits Degner

Den 25. august 2018.

 

Forargede borgere:

Frederiksberg Tidende har fået en del henvendelser fra forargede og vrede borgere der bor i Frederiksberg Boligfonds ejendomme der administreres af PrivatBo. Mange af disse borgere har været skrevet op i årevis til en lejlighed i en af boligfondens ejendomme. Deres undren går på, hvordan det kan være at unge mennesker på ca. 25 år, bare lige kan få en lejlighed i Frederiksberg Boligfonds ejendomme uden om ventelisten, og på den måde springe boligkøen over. Der er endda nogle af de unge mennesker, der holder en hel ungdomspension i lejligheden, ved at lade deres venner bo på lejlemålet. Det vil sige, der er unge mennesker der bor i lejligheden, men ikke står i huslejekontrakten, de kommer og går som det passer dem. Man aner ikke, hvem der bor i Lejligheden. Det er ganske utrygt for de øvrige beboere i ejendommen. Dette har Frederiksberg Boligfond pligt til at gøre noget ved. Der kan være gener med bl.a. høj musik og råben til langt ud på aftenen natten på ganske almindelige hverdage. PrivatBo får klager ind fra utilfredse beboere, men der sker så lidt som ingenting. Taler eller skriver man med Frederiksberg Boligfond henviser de til PrivatBo det til trods for, det er boligfonden der ejer ejendommene.

Huslejenedsættelse:

Frederiksberg Boligfond ejer 20 udlejningsejendomme på Frederiksberg og har selvfølgelig en husorden hvor der bl.a. står: ”Efter kl. 23.00 skal musik og højrøstet tale dæmpes, så de øvrige lejere kan være i deres lejlighed”. Frederiksberg Boligfond har pligt til at sørge for at det kun er dem der står på lejekontrakten der bor i lejligheden, og ikke alle lejerens venner. Det er ikke en ungdomspension. Ud over det, skal udlejer (Frederiksberg Boligfond) sørge for ro og orden i ejendommen, gør boligfonden intet ved problemet, kan lejerne få huslejenedsættelse/kompensation.  

Rodebutikken Frederiksberg Boligfond:

For rigtig mange borgere der har stiftet bekendtskab med Frederiksberg Boligfond, er boligfonden en værre rodebutik, hvor boligkøen ikke bliver overholdt. Dette kan skyldes en vattet bestyrelse og politikere med for mange kasketter på, så de ikke har tid til at sætte sig ordentligt ind i lejeloven.

  

 

Huslejenævnet behandler sagerne forskelligt mellem lejer og udlejer fra kommune til kommune.

Frederiksberg "Rottehus".

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Michael Larsen

Den 31. juli 2018.

 

Huslejenævnes forskellige afgørelser:

Det er kommet frem i medierne at der er stor forskel på, hvordan huslejenævnene agere.  Er kommunen socialdemokratisk (S), så får lejere medhold i langt flere sager end hvis det er en konservativ (C) kommune som er tilfældet her på Frederiksberg. På Frederiksberg bliver udlejeren favoriseret, og lejeren ”kasseret”. Det er godt nok tankevækkende at der er så stor forskel på hvordan sagerne falder forskelligt ud.

Kasketter her der og alle vegne:

På Frederiksberg sidder Jørgen Gawinetski som formand for huslejenævnet og har gjort det i 30 år. Ud over det, er Jørgen Gawinetski kasserer i Det Konservative Folkeparti (C) på Frederiksberg. Det skal være et nævn uden politisk indblanding, ergo skal Jørgen Gawineski være upolitisk, men det kan han ikke, da han har to ”kasketter” på. Men man ser en ”kasketfordeling” i Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg som man ikke ser andre steder. Det er ”Tordenskjolds soldater” der bliver favoriseret.

Nepotismen blomstre:

Den der har vundet kasket kampen over andre kommunalpolitikere, er så afgjort Flemming Brank der sidder som formand i både PrivatBo og Frederiksberg Boligfond. PrivatBo administrere Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Her må Flemming Brank komme i konflikt med sig selv, når han både skal varetage PrivatBos interesser samt Frederiksberg Boligfonds interesser. Sagen med Flemming Brank bliver mere og mere speget, da han også er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt daglig leder af OK-Klubben på Frederiksberg. OK-Klubben får støtte fra Sundheds- og Omsorgsudvalget hvor selv samme Flemming Brank sidder som formand og bevilger kommunale midler til OK-Klubben han er daglig leder for. Men der er rigtig mange dobbelt kasketter i Det Konservative Folkeparti.

Nepotismen og kammerateriet blomstre i Det konservative Folkeparti i Frederiksberg Kommune. Det er godt nok skræmmende.

 

 

Frederiksberg Tidende arbejder på højtryk for at udkomme hver 14. dag i avisform.

Frederiksberg Tidende i avisformat.

Foto: Frederiksberg Tidende.

 

Af Frits Degner

Den 19. juli 2018.

 

Frederiksberg Tidende arbejder hårdt på, at få udgivet avisen i papirform hver 14. dag. Den skal husstandsomdeles og ligge i supermarkeder.

Efter Lokalavisen Frederiksberg desværre er lukket og slukket, trænger Frederiksberg i den grad til en ny lokalavis, der tør tage bladet for munden. Det skal ikke kun være tordenskjolds soldater der skriver i avisen. Alle er velkommen med indlæg, der skal være en fri og konstruktiv debat. Ytringsfriheden skal tilbage til Frederiksberg.

Vi vil fortsat være en meget levende avis med: Artikler, indlæg, historiske artikler, mode, underholdning, annoncer, hvad der sker af stort og småt på Frederiksberg og meget mere.

Frederiksberg Tidende informere, så snart der er nyt i sagen.

Redaktionen ønsker alle sine læsere en fortsat god sommer.

 

Halvdelen af Axel Møllers Have er pist væk.

Halvdelen af Axel Møllers Have er væk til fordel for beton og Metro/Cityring.

Foto: Frederiksberg Tidende

Af Frits Degner

Den 10. juli 2018.

 

Halvdelen af Axel Møllers Have bliver en trist og kedelig betonørken.

 

Nu er der kun halvdelen af den ellers så kønne og grønne Axel Møllers Have tilbage. Græsplænen i den "bevarede" halvdel af Axel Møllers Have er så forsømt, at det er en skændsel for byen. Den anden halvdel er dækket med fliser og grå beton. Ud over det skal der være elevator, trapper og masser af cykelstativer på grund af den nye Metro/Cityring. Selve udseenet af den nye station, er totalt fantasiløs. Men stationen får det "fornemme" navn: Aksel Møllers Have Station. Så har vi da det at "glæde" os over.