Hvordan går det med den gratis tandpleje til de socialt udsatte og hjemløse på Frederiksberg?

Hjemløs sovende på en bænk.

 

Af Frits Degner

 

Gratis tandpleje til de socialt udsatte/hjemløse blev sat i værk i januar 2013. Der var en forsøgsperiode i tre år. Tandlægehjælpen blev finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsministeriet. Tandbussen ved Frederiksberg Sundhedscenter var behandlingsstedet for de udsatte borgere, som blev fulgt til tandbussen af en støtteperson. Tandbussen var en succes og fik meget positive tilbagemeldinger fra både borgere og støttepersoner, som oplevede det som en god hjælp at kunne komme til tandbehandling et sted, der er egnet for målgruppen af hjemløse og tidligere hjemløse.

Nu skriver vi januar 2016 og forsøgsperioden er slut. Hvad har Frederiksberg Kommune tænkt sig at gøre ved det? Skal al tandlægehjælp til de socialt udsatte/hjemløse stoppe? Det var jo et fremragende initiativ der blev taget efter pres fra Frederiksberg Borgerliste. Har Frederiksberg Kommune tænkt sig, at finde på en anden løsning på problemet? F.eks. en praktiserende tandlæge, ”uden bus”?

Frederiksberg Kommune kan under alle omstændigheder ikke være bekendt bare at stoppe behandlingen af de udsatte borgere. Frederiksberg Kommune bruger jo penge til alt muligt og umuligt, så hvad med at bruge skatteborgernes penge fornuftigt?

Det ville klæde Frederiksberg Kommune at fortsætte med gratis tandlægehjælp til de socialt udsatte/hjemløse.

Er det et problem Frederiksberg Kommune vil løse? 

Der er noget helt galt med det danske arbejdsmarked.

Det er sådan de forskellige jobcentre vil have arbejdsmarkedet skal se ud....

Af Frits Degner

 

Ældre der har knoklet hele deres liv, de skal blive ved med at arbejde, så må du unge se på.

Jeg skal love for at levebrødspolitikerne er de rene genier, der intet aner om hvad der sker ude i den virkelige verden.

 

 

JobMadsen har skiftet ham til BoligMadsen.

"Kom op og få en god dag i Jobcenter Frederiksberg".

Af Peter Nybo og Frits Degner

 

I følge en artikel i Berlingske Tidende har BoligMadsen, anvist boliger i den gamle gule villa ved Søndre Fasanvej til 30 krigstraumatiserede unge mænd/flygtninge.

Jobcenterchef Johnny Madsen må efterhånden også selv være traumatiseret med hans manglende evne til, at skaffe nogle reelle job uden løntilskud i Frederiksberg Kommune.

Det er helt uforstående, at Johnny Madsen har fået frie tøjler af borgmesteren og har så lidt forståelse for beboerne på en villavej, der skal acceptere dette håbløse og stupide projekt.

Der er masser af hjemløse på Frederiksberg, der i årevis har været uden bolig og sidder udenfor vores herberg?

Har Frederiksberg Kommune overhovedet tænkt sig at gøre noget ved dette problem med de etniske hjemløse, der har været uden bolig i årevis og trods alt er født og opvokset i Danmark.

Det er der ikke plads til i Johnny Madsens iskolde ideologi.

Jobcenterchef Johnny Madsen har som enhver anden uduelig politiker forståelse for naboernes bekymring og understreger, at de nye beboere naturligvis skal have respekt for naboskabet.

Det var måske mere interessant om Johnny Madsen havde lidt mere respekt for de etniske danskere.

Frederiksberg Kommune skal åbnes, som en ladeport og ingen kvarterer er fredede eller for »fine«.

»Det lyder måske lidt hårdt siger Johnny Madsen, men der er vi altså helt kolde.

Vi betragter flygtninge som en ressource og ikke en tung social problemstilling, - det er i sandhed en ny erkendelse, set i relation til de mange ledige i Frederiksberg Kommune, der aldrig har fået et seriøst jobtilbud og en ordentlig behandling i Frederiksberg Kommune.

Johnny Madsen siger det er derfor, at indsatsen ligger i hans forvaltning, og jagten på boliger til flygtninge er kommunens prioritet nummer ét”.

Der er ikke nogen nyhed, at Johnny Madsen er og bliver iskold og arrogant. Det er vi flere borgere på Frederiksberg, der har kendt til i årevis.

Det helt nye er, at Jonny Madsen nu er blevet begavet med en stor pose skattefinansieret penge, så han kan blæse på andre mennesker og betale det hvide ud af øjnene for, at flygtninge kan få et sted at bo på en villavej lige overfor Frederiksberg Have.  Det var måske en ide, at give etniske danske hjemløse sådan et botilbud?

Hvor er Borgmester Jørgen Glenthøj i denne sag, - det kunne efterhånden være, at vi er flere borgere i Frederiksberg Kommune, der betragter Johnny Madsen, som en så tung social belastning, at hans fjernelse er stærkt påkrævet.

Jobcenterchef Johnny Madsen, der ikke kan finde ud af, at passe sit eget job som Jobcenterchef, kan i stedet, lege boligkontor for flygtninge.

Det er let, at se sagen fra Johnny Madsens side, kan du ikke skaffe job, så kan du skaffe skattefinansierede flygtningeboliger.

Jobcenterchef Johnny Madsen har det som dyrene og skifter ham fra JobMadsen til BoligMadsen.

Rigtig god fornøjelse.

 

 

 

 

Besøg den rare og hyggelige julemand i Aldi på Howitzvej 2, 2000 Frederiksberg

Aldis rare og hyggelige julemand.

Julemanden er løs igen. Det juler i Aldi på Howitzvej 2, 2000 Frederiksberg.

 

Af Bettina Rolin og Frits Degner

 

Så lykkedes det endelig at få fotograferet julemanden i Aldi. Fra januar til november går julemanden under dæknavnet Carsten, men hele december hedder han sit rigtige navn, nemlig julemand. Julemanden fortæller i år juleeventyr til de små artige børn. Få en snak med julemanden om de bedste julekalendere der har været vist i TV. Julemanden kan også fortælle dig hvor julemandens hus er i Danmark. 

Denne specielle Aldi butik er helt unik, det er den ældste Aldi på Frederiksberg og forretningen emmer af hygge. Personalet og butiksbestyreren er altid meget venlige og imødekommende, hvis der er noget man ikke kan finde eller have hjælp til.

Aldis hovedsæde burde påskønne deres medarbejdere på Howitzvej, det er den eneste Aldi hvor der er den form for hygge. Aldi burde dette år, sætte julepynt op i forretningen, både for kundernes skyld men også for personalet. Vi kunder sætter stor pris på Frederiksbergs ældste Aldi butik.

Kom endelig ind i Aldi på Howitzvej og besøg den hyggelige julemand.

Rigtig god fornøjelse.

 

Utroligst men intet nyt fra Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard.

Jobcenterchef Johnny Madsen.

Frederiksberg Kommune i en nøddeskal.

 

Af Frits Degner

Det er helt utroligt, at Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard ikke har overskud til, at svarer på mine indlæg Arbejdstilsynets glædelige besøg på Frederiksberg Rådhus. Det ville være betimeligt, dersom de ansvarlige ledere tog til genmæle og svarer igen.

Hvis Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard fortsat optræder i rollen som de tavse danskere er der al mulig grund til, at antage der er forhold, der ikke skal afdækkes.

Frederiksberg Borgerliste vil på den baggrund atter kontakte Arbejdstilsynet, når Frederiksberg Kommune nægter at svare på Frederiksberg Borgerlistes indlæg.

Frederiksberg Borgerliste er af den opfattelse, at der i Frederiksberg Kommune hersker en dårlig og negativ kultur, når besparelser skal matche et ordentligt og redeligt arbejdsmiljø.

Jo færre medarbejde jo bedre, og desto billigere slipper kommunen og så blæse på kvaliteten overfor borgerne i kommunen.

Regeringen har sammen med langt de fleste partier i Folketinget afsat i alt 96 mio. kr. i satspuljen i perioden 2016 – 2019 til kommunerne. De penge skal bl.a. bruges på Børn og Ungeområdet, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet. Det var måske en idé, at Frederiksberg Kommune kom i gang med at søge sats midler, så der bliver økonomisk råderum til flere medarbejdere på ovennævnte områder. 

Frederiksberg Borgerliste gerne have et reelt svar fra Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard. Arbejdstilsynet kom med et påbud til Frederiksberg Kommune, hvor kommunen skulle bringe forholdende i orden i bl.a. Børne- og Ungegruppen. Dette er formentligt ikke sket, eller er der bare rokeret lidt rundt på personalet? Frederiksberg Kommune burde ”have råd til” ekstra personale ved at søge satspuljemidler. Satspuljepartierne har hentet inspiration fra Sverige og Herning Kommune. Dette burde Frederiksberg Kommune også gøre, idet Herning Kommune har fået langt flere i job bl.a. ved ansættelse af flere medarbejdere/socialrådgivere. Dette må give stof til eftertanke hos borgmesteren, Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard.

SVAR UDBEDES FRA DE TAVSE DANSKERE:

Skandaløse forhold i Loppeshoppen på Diakonissestiftelsen

Loppeshoppen på Diakonissestiftelsen.

Af Frits Degner

 

Loppeshoppen er drevet af to lønnede medarbejdere, der næppe lider nød rent lønmæssigt. Ud over det er der mange frivillige medarbejdere, der ikke engang får tak for deres store indsats, tværtimod. De mange frivillige der har arbejdet eller arbejder i Loppeshoppen, har lagt et stort stykke arbejde, for at skabe tilskud til Diakonissestiftelsens HOSPICE.

Loppeshoppen har fået inddraget frokoststuen til fordel for et 'krea-værksted' for udefrakommende folk plus de frivillige.

Nu er ”frokoststuen” et lagerrum, der sidder de 'ældre damer' på lageret i støv, genbrugstøj, tøj i sække, skidt og kulde (direkte udgang skraldespande). Lugten på lageret er ganske enkelt uudholdelig, der lugter af gammelt tøj, mug m.m. Arbejdstilsynet har oplyst  at dette er forbudt.

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning (arbejdsstedets indretning)  SKAL der forefindes et Velfærdsrum/Frokoststue.Uddrag af Arbejdstilsynets vejledning stk. 3.2. Spiseplads.

”Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet. Spisepladsen skal findes i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold. Hvis arbejdsrummet opfylder dette, kan spisepladsen indrettes her. Dette kan fx være tilfældet på et kontor, mødelokale, lærerværelse e.l. Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads. Særlig spiseafdeling skal dog findes, normalt indrettet i et særskilt rum, når – der i almindelighed er beskæftiget mere end 3 ansatte”.

Diakonissestiftelsen har fået 1.3 mio. kr. fra satspuljen bl.a. til et ”krea-værksted”, der står et par symaskiner, der ligger noget gammelt tøj, stoffer, garnrester m.m. “krea-værkstedet” bruges kun få timer pr. uge.

Mon ikke de 1.3 mio. kr. er blevet brugt til det nye byggeri på Diakonissestiftelsen?

Diakonissestiftelsen minder mere og mere om kold og kynisk forretning, Diakonissestiftelsen mangler helt bestemt ikke penge, de er snarere pengegriske. De udnytter den frivillige arbejdskraft, der gør alt for at hjælpe de svage ældre på Diakonissen og på HOSPICE.

De 2 lønnede ledere har egne kontorer i Hovedbygningen og er dermed skånet for at skulle spise frokost på lageret.

Hvis Diakonissestiftelsen ikke engang kan give dem der knokler frivilligt en ordentlig frokoststue hører alting op, de har jo trods alt fået 1.3 mio. kr. fra satspuljen. Satspuljen er ellers beregnet til mennesker der har det dårligt her i livet, men Diakonissestiftelsen har åbenbart ingen skam i livet.

 

Politikernes dobbelt arbejde.

Her er tænke holdet....

Foto kilde: (Foto: Keld Navntoft © Scanpix)

Af Frits Degner

 

Dette taler jo for sig selv, det viser jo krystalklart, at politikerne ikke er til for borgerne, de arbejder kun for deres sær interesser, og hvor mange ben de kan få.... Læs artiklen herunder, det er en kortlægning skrevet af Ugebrevet A4.

"Ti folketingsmedlemmer, der også har plads i kommunalbestyrelser, tjente sidste år mere end en million kroner på det politiske dobbeltarbejde. Venstrepolitikerne Lars Christian Lilleholt og Jan E. Jørgensen er topscorere, men også DF’ere som René Christensen og Liselott Blixt tjener gode penge på politik. Valgforskere mener, at vælgerne kan reagere med skepsis i den kommende valgkamp

Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det igen og igen fra Venstre. Og det må man sige, at det kan for de ti Venstrefolk, der for øjeblikket sidder i både Folketinget og byråd rundt omkring i danske kommuner.
Flere af dem tjener så gode penge på det politiske dobbeltarbejde og diverse bestyrelsesposter, at de sidste år havde en indkomst på langt over en million kroner.
En kortlægning, som Ugebrevet A4 har foretaget, viser, at en stribe af dobbeltmandaterne har indtægter, der svarer til en ministerløn".

Se på fotoet, der kan man se hvordan politikerne tænker så det knager. Hvad skal vi bilde borgerne ind denne gang? Og hvad skal vi stjæle fra borgerne rent økonomisk?.Hvordan får vi nu mest ud af det selv? Der skal selvfølgelig være tilstrækkelig med penge til de " begærlige" politikere. Er der noget at sige til borgerne har politiker lede?

Nepotismen vokser sig stærkere og stærkere hos de konservative.

Af Frits Degner

 

Du tror efterhånden det er løgn, både tidligere borgmester Mads Lebech, der bor i Gentofte Kommune og tidligere generalsekretær for de konservative Martin Dahl begge sidder i bestyrelsen i Frederiksberg Fonden. Det er dybt forunderligt, at Mads Lebech fortsat "lader" som om han bor i Frederiksberg Kommune. Martin Dahl er ny direktør i Frederiksberg Fonden. De kan nu sidde og dele julegaver ud hele året på skatteydernes regning til deres konservative venner bl.a. til OK-Klubben på Frederiksberg, der er ledet af Formand Hr. Flemming Brank. De konservative kasketter flyver åbenbart omkring hovedet på os borgere. Gud bevarer Frederiksberg.

 

Kilder til denne artikel: Altinget og Frederiksberg Bladet.

Den tidligere konservative generalsekretær, Martin Dahl, skal stå i spidsen for Frederiksberg Fonden, der støtter almene og velgørende formål i lokalområdet. Den ansættelse er en del af en ny strategi, der på flere fronter skal styrke fonden.
Martin Dahl (48)
Fhv. generalsekretær, Det Konservative Folkeparti

Gennem fem år var Martin Dahl generalsekretær hos Det Konservative Folkeparti, men endnu længere har han boet på Frederiksberg. Den tid løber op i mere end 20 år, og nu bliver han direktør for den lokale fond, Frederiksberg Fonden.

Mere end syv millioner kroner blev gennem fonden kanaliseret hen til kulturelle, sociale, ungdomsorienterede og uddannelsesmæssige projekter på Frederiksberg sidste år, og i øjeblikket er bestyrelsen i gang med at formulere en styrket strategi for fonden.

En del af den er en udskiftning på direktørposten, hvor Martin Dahl tager over efter Philip Deleuran, der vil give sin advokatvirksomhed mere opmærksomhed.

"Jeg har i mine mere end 20 år på Frederiksberg altid haft oplevelsen, at borgerne var lidt tættere på hinanden. Man bor ikke på Frederiksberg for ingenting. Det gør man, fordi man vil, og fordi det giver mening. Jeg har sammen med min kone haft børn på Frederiksberg i snart 18 år. Så kommer man virkelig til at sætte pris på det uvurderlige arbejde, som vores frivillige ledere i klubber og foreninger bidrager med," siger den nye direktør til Frederiksberg Bladet.

Han er uddannet cand.oceon. fra Aarhus Universitet og var i en periode formand for Det Konservative Folkeparti i højborgen på Frederiksberg. Tidligere har han siddet på poster som blandt andet økonomi- og administrationschef i Centralkommunernes Administrationsselskab.

De såkaldte jobsamtaler i Frederiksberg Kommunes jobcenter

Redaktionen har modtaget dette indælg.

 

Evaluering af jobsamtale i Frederiksberg Kommunes jobcenter.

 

Vi var ca. 10 personer, der fremmødte til mødet, skulle vare ca. 2 timer kombineret af infomøde og motivationsoplæg.

Medarbejderen ved infomødet virkede meget forvirret, hun løb ud og ind, da vi oplyste at det var et 2 timers møde om motivation. Den ansatte fik fremvist vores indkaldelse og løb ud og fik fat i andre, der ville kommer efterfølgende.

Vi fik oplyst vores pligter om at søge job med tilskud indenfor 13 uger hvorefter vi ville blive sendt i ”nyttejob”. Da der blev spurgt ind til både tilskudsjob og ”nyttejob”, var der ikke klare svar.

En person oplyste han i Københavns kommune var erklæret ikke jobparat, hvilket han var i Frederiksberg kommune. Andre deltagere vurderede personen som klart ikke jobparat. Personen var psykisk og fysisk ikke jobparat. En anden person var allerede i jobtilbud og undrede sig over, at hun var blevet indkaldt.

Begge personer fik ikke løst deres problemer, da den ansatte ikke kunne forklare sig.

Der var en følelse af at man ikke havde fået info af betydning.

Derefter kom 2 ansatte ind og startede på motivationsoplæget. Hvorfor der var behov for dette oplæg, blev ikke oplyst. Det viste sig gennem forløbet, at der på intet tidspunkt var behov for 2 medarbejdere til at undervise. Den ene person talte et utroligt dårligt dansk, hvilket besværliggjorde forståelsen.

De 2 ansatte påbegyndte en overhead undervisning med ”hvordan kommer man en giraf ind i et køleskab? Derefter giver de svaret”man åbner køleskabsdøren og prober giraffen ind”. Næste øvelse”hvordan får man en elefant ind i køleskabet? Efterfulgt af svaret”man tager giraffen ud og prober elefanten ind”. Sådan fortsatte forløbet en rum tid. Alle deltagerne undrede sig, nogle nævnte”er det en børnehave vi er kommet i”.

Derefter fik vi oplyst at 80 % af alle job fås ved netværk og de sidste 20 % er internt opslået og allerede afsat. Netværk er det væsentlige ved jobsøgning og hvis man skal ha et job. Derefter kom der flere eksempler om at man skulle gøre ting sammen med andre for at netværke. En ansat kom med en lang forklaring om at løbe med en ven men nu måtte vennen finde en ny makker, da vedkommende var blevet langsom.

Alt i alt er der skudt med spredehagl, når man sammensætter ca. 10 personer med totalt forskellige forudsætninger og baggrund. Det ville være mere relevant at segmentere de ledige efter forudsætninger m.m. Yderligere bør de ansatte i kommunen være mere kompetente til det arbejde de skal løse omkring info og motivation.

De fleste deltagere var nok mere desinformeret og demotiveret efter de 2 timers jobsamtale.

For at forbedre fremtidige jobsamtaler, vil det fra Frederiksberg kommunes side være, formålstjenligt med anonyme evalueringsskema, så borgerne kan fremkomme med deres vurdering af fremtidige jobsamtaler.

Det er den uduelige politiske ledelse, og medarbejdernes chefer, med den totalt umulige job centerchef Johnny Madsen i spidsen, der gør medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde optimalt.  Medarbejderne gør jo bare hvad de får besked på, ellers bliver de fyret. Medarbejderne gør deres bedste inden for de rammer de en engang har.

 

Skribenten ønsker at være anonym, men navet er redaktionen bekendt.

 

Tankevækkende

Jobcenter Frederiksberg.

Foto: Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

Redaktionen har modtaget dette indlæg.
 
 
Æres den der æres bør.
 
 
Det er glædeligt, at se det store orakel i Frederiksberg Jobcenter Johnny Madsen også kaldet ”Jobmadsen” nu kan pryde sig med den orden, at være nummer nr. 2 i hele Danmarks Jobcenterforvirring.
Der forlyder dog intet om, at ”Jobmadsen" er blevet nr. 2 forfra eller bagfra, - det sidste er dog det mest nærliggende, at tro.
I Hvidovre Kommune, hvor Johnny Madsen tidligere har været ansat, som jobcenterchef og gik under øgenavnet ”lille Johnny” er hans tidligere medarbejdere noget forundret over Johnny Madsens nye innovative kraftspring i Jobcenteret i Frederiksberg Kommune.  
Det er offentlig hemmelighed, at såvel borgmesteren, som de øvrige ansatte i Hvidovre Kommune var grundig træt af Johnny Madsens dårlige leder – egenskaber, som jobcenterchef og ønskede Johnny Madsen hen hvor peberet gror.
Klagesagerne væltede ind i borgmesterkontoret og der var ubehandlet sager i stakkevis fra gulv til loft.
Det hele var naturligvis medarbejdernes skyld, der arbejdede for langsomt og havde den frihed, at holde frokostpause.
Johnny Madsen kunne efterhånden mærke varmen fra Borgmesterkontoret i Hvidovre Kommune stige op i fødderne og skynde sig ”at søge nye udfordringer” denne gang i Frederiksberg Kommune.
Det var en særdeles klog beslutning, så Johnny Madsen ikke skulle konverteres fra jobcenterchef til kontanthjælpsmodtager.
Blind høne kan som bekendt også finde korn.
 

Peter Nybo

 
Vodroffsvej 23, 3.
1900 Frederiksberg C