Der er noget helt galt med det danske arbejdsmarked.

Det er sådan de forskellige jobcentre vil have arbejdsmarkedet skal se ud....

Af Frits Degner

 

Ældre der har knoklet hele deres liv, de skal blive ved med at arbejde, så må du unge se på.

Jeg skal love for at levebrødspolitikerne er de rene genier, der intet aner om hvad der sker ude i den virkelige verden.

 

 

JobMadsen har skiftet ham til BoligMadsen.

"Kom op og få en god dag i Jobcenter Frederiksberg".

Af Peter Nybo og Frits Degner

 

I følge en artikel i Berlingske Tidende har BoligMadsen, anvist boliger i den gamle gule villa ved Søndre Fasanvej til 30 krigstraumatiserede unge mænd/flygtninge.

Jobcenterchef Johnny Madsen må efterhånden også selv være traumatiseret med hans manglende evne til, at skaffe nogle reelle job uden løntilskud i Frederiksberg Kommune.

Det er helt uforstående, at Johnny Madsen har fået frie tøjler af borgmesteren og har så lidt forståelse for beboerne på en villavej, der skal acceptere dette håbløse og stupide projekt.

Der er masser af hjemløse på Frederiksberg, der i årevis har været uden bolig og sidder udenfor vores herberg?

Har Frederiksberg Kommune overhovedet tænkt sig at gøre noget ved dette problem med de etniske hjemløse, der har været uden bolig i årevis og trods alt er født og opvokset i Danmark.

Det er der ikke plads til i Johnny Madsens iskolde ideologi.

Jobcenterchef Johnny Madsen har som enhver anden uduelig politiker forståelse for naboernes bekymring og understreger, at de nye beboere naturligvis skal have respekt for naboskabet.

Det var måske mere interessant om Johnny Madsen havde lidt mere respekt for de etniske danskere.

Frederiksberg Kommune skal åbnes, som en ladeport og ingen kvarterer er fredede eller for »fine«.

»Det lyder måske lidt hårdt siger Johnny Madsen, men der er vi altså helt kolde.

Vi betragter flygtninge som en ressource og ikke en tung social problemstilling, - det er i sandhed en ny erkendelse, set i relation til de mange ledige i Frederiksberg Kommune, der aldrig har fået et seriøst jobtilbud og en ordentlig behandling i Frederiksberg Kommune.

Johnny Madsen siger det er derfor, at indsatsen ligger i hans forvaltning, og jagten på boliger til flygtninge er kommunens prioritet nummer ét”.

Der er ikke nogen nyhed, at Johnny Madsen er og bliver iskold og arrogant. Det er vi flere borgere på Frederiksberg, der har kendt til i årevis.

Det helt nye er, at Jonny Madsen nu er blevet begavet med en stor pose skattefinansieret penge, så han kan blæse på andre mennesker og betale det hvide ud af øjnene for, at flygtninge kan få et sted at bo på en villavej lige overfor Frederiksberg Have.  Det var måske en ide, at give etniske danske hjemløse sådan et botilbud?

Hvor er Borgmester Jørgen Glenthøj i denne sag, - det kunne efterhånden være, at vi er flere borgere i Frederiksberg Kommune, der betragter Johnny Madsen, som en så tung social belastning, at hans fjernelse er stærkt påkrævet.

Jobcenterchef Johnny Madsen, der ikke kan finde ud af, at passe sit eget job som Jobcenterchef, kan i stedet, lege boligkontor for flygtninge.

Det er let, at se sagen fra Johnny Madsens side, kan du ikke skaffe job, så kan du skaffe skattefinansierede flygtningeboliger.

Jobcenterchef Johnny Madsen har det som dyrene og skifter ham fra JobMadsen til BoligMadsen.

Rigtig god fornøjelse.

 

 

 

 

Utroligst men intet nyt fra Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard.

Jobcenterchef Johnny Madsen.

Frederiksberg Kommune i en nøddeskal.

 

Af Frits Degner

Det er helt utroligt, at Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard ikke har overskud til, at svarer på mine indlæg Arbejdstilsynets glædelige besøg på Frederiksberg Rådhus. Det ville være betimeligt, dersom de ansvarlige ledere tog til genmæle og svarer igen.

Hvis Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard fortsat optræder i rollen som de tavse danskere er der al mulig grund til, at antage der er forhold, der ikke skal afdækkes.

Frederiksberg Borgerliste vil på den baggrund atter kontakte Arbejdstilsynet, når Frederiksberg Kommune nægter at svare på Frederiksberg Borgerlistes indlæg.

Frederiksberg Borgerliste er af den opfattelse, at der i Frederiksberg Kommune hersker en dårlig og negativ kultur, når besparelser skal matche et ordentligt og redeligt arbejdsmiljø.

Jo færre medarbejde jo bedre, og desto billigere slipper kommunen og så blæse på kvaliteten overfor borgerne i kommunen.

Regeringen har sammen med langt de fleste partier i Folketinget afsat i alt 96 mio. kr. i satspuljen i perioden 2016 – 2019 til kommunerne. De penge skal bl.a. bruges på Børn og Ungeområdet, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet. Det var måske en idé, at Frederiksberg Kommune kom i gang med at søge sats midler, så der bliver økonomisk råderum til flere medarbejdere på ovennævnte områder. 

Frederiksberg Borgerliste gerne have et reelt svar fra Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard. Arbejdstilsynet kom med et påbud til Frederiksberg Kommune, hvor kommunen skulle bringe forholdende i orden i bl.a. Børne- og Ungegruppen. Dette er formentligt ikke sket, eller er der bare rokeret lidt rundt på personalet? Frederiksberg Kommune burde ”have råd til” ekstra personale ved at søge satspuljemidler. Satspuljepartierne har hentet inspiration fra Sverige og Herning Kommune. Dette burde Frederiksberg Kommune også gøre, idet Herning Kommune har fået langt flere i job bl.a. ved ansættelse af flere medarbejdere/socialrådgivere. Dette må give stof til eftertanke hos borgmesteren, Jobcenterchef Johnny Madsen og Direktør Henning Daugaard.

SVAR UDBEDES FRA DE TAVSE DANSKERE: