Skal Rahbeks Allé 17 - 19 tilklistres med beton?

Tegning fra Rahbeks Allé. Alt det grå er de nye betonbygninger.

Tegning Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

Forslag til lokalplan 192. Rahbeks Allé 15 – 19.

 

Af Katja Obel og Frits Degner

Foreningen ”Bevar det klassiske Frederiksberg”

 

Området omkring Rahbeks Allé udgør et helstøbt klassisk miljø, hovedsageligt med karrébebyggelse fra slutningen af 1800-tallet. Forhaver er et gennemgående tema i området, der i øvrigt fremstår meget grønt. Ud over det, er her selvfølgelig også Bakkehusmuseet på Rahbeks Allé 23.

I forslaget til lokalplan 192, skal der fjernes 15 træer på Rahbeks Allé 17 til 19 på grund af ny bebyggelse, og af de tilbageværende træer bliver kun 9 til 10 stykker stående. Så er det store spørgsmål, hvor er så det grønne henne? Også de to udhuse der er bygget samtidig med villaerne må lade livet. Det vil sige at det helstøbte miljø helt forsvinder.

Mellem de to villaer kommer der til at ligge en stor u-formet børneinstitution, der bliver højere end de to villaer nummer 17 til 19. En hel del af det grønne i de tilhørende villahaver, må lade livet på grund af det nye byggeri, da den store u-formede bygning kommer til at optage meget plads. Bygningen kommer til fylde en hel del bagud, og derfor forsvinder en stor del af det grønne område mellem villaerne. Ved siden af Rahbeks Allé 17 bygges to nye bebyggelser på 3 til 4 etager, så hele områdets grønne miljø forsvinder.

Der er godt nok udarbejdet skyggediagrammer, men der står trods alt: ”I vinterhalvåret, hvor solen står lavt og skyggerne er meget lange, kan det ikke undgås, at både eksisterende og ny bebyggelse vil opleve skyggegener fra hinanden”. Der er et skyggediagram fra den 21. juni kl. 18.00, hvor solen slet ikke komme igennem på grund af de nye byggerier, der er dermed stor set skygge på hele Rahbeks Allé 15 til 19.

Vi vil opfordre borgerne til at rekvirere lokalplan 192 og komme med indsigelser som sendes til Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Kommune og til bpm@frederiksberg.dk senest den 8. september 2015.

Foreningen ”Bevar det klassiske Frederiksberg” vil komme med en indsigelse til lokalplanen inden den 8. september 2015, da den nye bebyggelse bliver alt for dominerende og ødelægger det klassiske miljø på Rahbeks Allé.

 

 

Politikernes sløseri med skatteborgernes penge.

Gaudi i Barcelona.

Kilde: CC0 Creative Commons.

Af Frits Degner

 

Politikernes ferier de kalder for "studieture" på skatteydernes regning.

 

Jeg vil blot nævne et par eksempler:

Politikere og embedsmænd tog til Amsterdam for at studere cykelparkering. Politikere kunne have taget til Rødovre Centrum for at se hvordan man løser det med et springvand foran Centret. Det næste bliver vel, at politikere og embedsmænd skal studere barnevognsparkering på Hawaii?

Politikere og embedsmænd tog en tur til New York for st studere det Amerikanske socialvæsen ("der er intet). Dette kunne politikere og embedsmænd have klaret via Digital Interaktiv Tv, men så havde der ikke været nogen ferie/"studietur til New York.

Politikere og embedsmaæd tog til Barcelona for at studere de Spanske altanforhold. De kom således frem til at alle på Frederiksberg skal have en fed altan. Men mon ikke det snarere var et vinsmagningskursus i udsøgte Spanske vine?

Politikere og embedsmænd belønnede sig selv ovenpå DAVIDA skandalen der skulle have behandlet hjerneskadede, at tage en tur til Swinging London for at studere hvordan man i Swinging London behandler de hjerneskadede.

Dette er blot et meget lille udplug af politikernes og embedsmændenes rejseaaktiviteter på skatteydernes regning.

Til disse rejser betales selve rejsen, hotel og diæter m.m. Til politikerne og embedsmøndende på skatteydernes regning. Velbekomme.

Udplyndring af boligejere.

 

Af Frits Degner

 

Grundskylden er eksploderet på Frederiksberg


Ejer du for eksempel et hus på Frederiksberg, kan du se frem til en gennemsnitlig stigning i grundskylden på næsten 50.000 kroner over de næste 12 år. Specielt går det ud over de mennesker der bor i række- og parcelhus. Frederiksberg er den kommune i landet hvor grundskylden er den højeste. Hvad med at fastfryse grundskylden og f.eks. afskaffe ejendomsvurderingen? Men det vil de konservative nok ikke være med til da de har "giftet" sig med de radikale.

Hvis kommunen f.eks. sparede på cyklende julemand, sparede projektet KU.BE der bliver Frederiksbergs nye Kultur-og Bevægelseshus. Dette er jo bare en skamstøtte til ære for forhenværende borgmester Mads Lebech. Bycyklerne kunne man også have sparet. Vanguard Festival i Søndermarken og Stella Polaris i Frederiksberg Have koster også det hvide ud af øjnene og er til stor gene for byens borgere. Hvis man sparede alt disse overflødige tiltag væk, kunne man sænke grundskylden. Men så bliver de radikale og Mads Lebech sure.

 

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Tegning privat.

Af Frits Degner

 

Aktivering på HKI

 

Sådan aktivere man kontanthjælpsmodtagere på Hans Knudsens Instituttet og andre private aktører. Det får kontanthjælpsmodtagerne ikke noget arbejde af, sørgeligt man behandler mennesker på den nedladende måde.

Gratis tandlægehjælp til socialt udsatte/hjemløse og kontanthjælpsmodtagere.

Nu ligger du lunt i svinget.

Kilde: plexerp.wordpress.com.

Af Frits Degner

 

Gennembrud i hjælp til tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere i Frederiksberg Kommune efter § 82 og § 82a.

 

Først fik de socialt udsatte/hjemløse gratis tandbehandling i Frederiksberg Kommune, nu gælder det samme for kontanthjælpsmodtagere.

Frederiksberg Borgerliste har talt med en kontanthjælpsmodtager og set dokumentation for dennes sag mod Frederiksberg Kommune, samt ankestyrelsens afgørelse. Denne sag kan skabe præcedens. Herefter kan det klart fastslås:

Kontanthjælpsmodtagerens sag stod på i over et år. Der kom for alvor skred i sagen efter, ankestyrelsen havde talt, hvorefter Frederiksberg Kommune ikke kunne andet end at bevilge pengene til tandbehandling.

Beløbsrammen var på omkring 40.000,- kr. og denne behandling var absolut nødvendig.

Forløbet kort: Kontanthjælpsmodtageren søger enkeltydelse til tandlægehjælp i starten af 2014, men får afslag et afslag fra kommunen og søger derfor igen.

Kommunen revurderer sagen, som igen ender med et kommunalt afslag. Kontanthjælpsmodtageren går derfor videre med sagen til Ankestyrelsen

Ankestyrelsens behandling varer omkring ti måneder før der kommer svar fra Ankestyrelsen til Frederiksberg Kommune.

Dette svar falder ud til kontanthjælpsmodtagerens fordel. Kommunen retter ind efter Ankestyrelsens afgørelse.

Det var vigtigt og i kontanthjælpsmodtagerens favør, at der i en mail fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold nævntes, at hjælpen kan bevilges til alle former for tandlægehjælp, dvs. forebyggende og behandlende.

Det fremgår endvidere: Kommunen afholder 65% af modtagerens egne udgifter. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter til hjælpen.

Det vil sige, at Frederiksberg Kommune skal yde tandlægehjælp til kontanthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og § 82a. § 82a gælder for de borgere der er over 25 år, som skal have dækket de 65 % af udgifterne til tandlæge. Personer under 25 skal dækkes med 100%. § 82 gælder for kontanthjælpsmodtagere, der ikke har økonomisk mulighed for at betale det resterende beløb på (35%) for tandlægehjælp. Her skal tandbehandlingen være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Frederiksberg Borgerliste vil opfordre kontanthjælpsmodtagerne til ikke at give op, hvis de får eller har fået et afslag fra Frederiksberg Kommune; man skal derimod straks anke sagen til ankestyrelsen.

Frederiksberg Borgerliste kan på den baggrund ikke se andet end Frederiksberg kommunens tandlægekonsulent er helt overflødig, og er således et glimrende besparelsespotentiale.