Politikernes sløseri med skatteborgernes penge.

Gaudi i Barcelona.

Kilde: CC0 Creative Commons.

Af Frits Degner

 

Politikernes ferier de kalder for "studieture" på skatteydernes regning.

 

Jeg vil blot nævne et par eksempler:

Politikere og embedsmænd tog til Amsterdam for at studere cykelparkering. Politikere kunne have taget til Rødovre Centrum for at se hvordan man løser det med et springvand foran Centret. Det næste bliver vel, at politikere og embedsmænd skal studere barnevognsparkering på Hawaii?

Politikere og embedsmænd tog en tur til New York for st studere det Amerikanske socialvæsen ("der er intet). Dette kunne politikere og embedsmænd have klaret via Digital Interaktiv Tv, men så havde der ikke været nogen ferie/"studietur til New York.

Politikere og embedsmaæd tog til Barcelona for at studere de Spanske altanforhold. De kom således frem til at alle på Frederiksberg skal have en fed altan. Men mon ikke det snarere var et vinsmagningskursus i udsøgte Spanske vine?

Politikere og embedsmænd belønnede sig selv ovenpå DAVIDA skandalen der skulle have behandlet hjerneskadede, at tage en tur til Swinging London for at studere hvordan man i Swinging London behandler de hjerneskadede.

Dette er blot et meget lille udplug af politikernes og embedsmændenes rejseaaktiviteter på skatteydernes regning.

Til disse rejser betales selve rejsen, hotel og diæter m.m. Til politikerne og embedsmøndende på skatteydernes regning. Velbekomme.

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Tegning privat.

Af Frits Degner

 

Aktivering på HKI

 

Sådan aktivere man kontanthjælpsmodtagere på Hans Knudsens Instituttet og andre private aktører. Det får kontanthjælpsmodtagerne ikke noget arbejde af, sørgeligt man behandler mennesker på den nedladende måde.

Gratis tandlægehjælp til socialt udsatte/hjemløse og kontanthjælpsmodtagere.

Nu ligger du lunt i svinget.

Kilde: plexerp.wordpress.com.

Af Frits Degner

 

Gennembrud i hjælp til tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere i Frederiksberg Kommune efter § 82 og § 82a.

 

Først fik de socialt udsatte/hjemløse gratis tandbehandling i Frederiksberg Kommune, nu gælder det samme for kontanthjælpsmodtagere.

Frederiksberg Borgerliste har talt med en kontanthjælpsmodtager og set dokumentation for dennes sag mod Frederiksberg Kommune, samt ankestyrelsens afgørelse. Denne sag kan skabe præcedens. Herefter kan det klart fastslås:

Kontanthjælpsmodtagerens sag stod på i over et år. Der kom for alvor skred i sagen efter, ankestyrelsen havde talt, hvorefter Frederiksberg Kommune ikke kunne andet end at bevilge pengene til tandbehandling.

Beløbsrammen var på omkring 40.000,- kr. og denne behandling var absolut nødvendig.

Forløbet kort: Kontanthjælpsmodtageren søger enkeltydelse til tandlægehjælp i starten af 2014, men får afslag et afslag fra kommunen og søger derfor igen.

Kommunen revurderer sagen, som igen ender med et kommunalt afslag. Kontanthjælpsmodtageren går derfor videre med sagen til Ankestyrelsen

Ankestyrelsens behandling varer omkring ti måneder før der kommer svar fra Ankestyrelsen til Frederiksberg Kommune.

Dette svar falder ud til kontanthjælpsmodtagerens fordel. Kommunen retter ind efter Ankestyrelsens afgørelse.

Det var vigtigt og i kontanthjælpsmodtagerens favør, at der i en mail fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold nævntes, at hjælpen kan bevilges til alle former for tandlægehjælp, dvs. forebyggende og behandlende.

Det fremgår endvidere: Kommunen afholder 65% af modtagerens egne udgifter. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter til hjælpen.

Det vil sige, at Frederiksberg Kommune skal yde tandlægehjælp til kontanthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og § 82a. § 82a gælder for de borgere der er over 25 år, som skal have dækket de 65 % af udgifterne til tandlæge. Personer under 25 skal dækkes med 100%. § 82 gælder for kontanthjælpsmodtagere, der ikke har økonomisk mulighed for at betale det resterende beløb på (35%) for tandlægehjælp. Her skal tandbehandlingen være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Frederiksberg Borgerliste vil opfordre kontanthjælpsmodtagerne til ikke at give op, hvis de får eller har fået et afslag fra Frederiksberg Kommune; man skal derimod straks anke sagen til ankestyrelsen.

Frederiksberg Borgerliste kan på den baggrund ikke se andet end Frederiksberg kommunens tandlægekonsulent er helt overflødig, og er således et glimrende besparelsespotentiale.