Nu kan virksomhederne få gratis IT hjælp på Biblioteket.

IT hjælp til virksomhederne.

Foto: Frederiksberg Bibliotek.

Virksomheder kan få it-hjælp på biblioteket

Kommunikationen mellem virksomheder og det offentlige er i dag digital, og det kan være svært at finde rundt i de mange selvbetjeningsløsninger. Derfor kan virksomheder og foreninger få it-hjælp på Biblioteket Frederiksberg.

Det er slut med papirblanketter, konvolutter og frimærker, når virksomheder og foreninger skal indberette moms, ændre virksomhedsoplysninger eller sende en faktura til en offentlig myndighed. Skiftet fra papir til virk.dk kan være udfordrende for mange mindre virksomheder og foreninger.

"Det er ikke alle, der er helt fortrolige med eller er klar over de digitale muligheder. Derfor tilbyder vi hjælp til virksomheder og foreninger i at kommunikere digitalt med det offentlige"” siger Mette Hein, som arbejder med læring og digitalt medborgerskab på Biblioteket Frederiksberg.

På Frederiksberg Hovedbibliotek kan virksomheder og foreninger få hjælp til NemID medarbejdersignatur, oprette eller lukke en virksomhed og indberette moms. Der er også hjælp at hente til at aktivere den digitale postkasse, sende elektroniske fakturer eller skifte NemID administrator.

Man bestiller en tid online på fkb.dk/virkdk.

For yderligere oplysninger Mette Hein Christiansen, digital medborgerskab, 28981932, mech13@frederiksberg.dk Stine Torp Carlsen, kommunikationsansvarlig, 4083 0770, chca03@frederiksberg.dk

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Pas på de hus omdelte tilbudsaviser fra super markeder og købmænd

Stakkels brevkasse.

Foto (kilde) Altinget.

 

Af Frits Degner

Den 28. maj. 2020.

Pas på tilbudsaviser.

Tilbudsaviserne fra supermarkederne og købmænd lover ofte langt mere end de kan holde. Kunderne går  ofte hen i deres supermarked eller købmand efter tilbud de har set i tilbudsavisen. F.eks. stegemargarine, tandpasta eller andre tilbudsvarer, der slet og ret ikke står på hylderne i forretningerne.

Kunderne skal lokkes med manglende varer.

Spørger en kunde ekspedienten: Hvor er denne vare i har på tilbud, kommer svaret straks: Desværre, vi har ikke fået varen hjem endnu. På den måde kan man lokke kunderne ind i forretningerne, hvor de køber varer der ikke er på tilbud. Dette må være en kæmpe gevinst for butikkerne at udgive en tilbudsavis, hvor flere af varerne ikke er i butikken. Dette må siges at være ”falsk reklame”.

Vær på vagt.

Sæt kryds ud for de varer i skal have i tilbudsavisen, tag avisen med ned i forretningen. Når i ikke kan få de varer der ikke er i tilbudsavisen, så kan i bede om at tale med bestyreren. Hjælper dette ikke, skal i kontakte: Center for klageløsning hos Nævnenes Hus eller Forbrugerankenævnet. Nævner man disse to klageinstanser for bestyreren plejer det at hjælpe, så er i fri for en klagesag mod forhandleren.

Tilbudsaviser forbydes?

I følge Danks Handelsblad siger meningsmåling: Et flertal på 55% af danskere mellem 18 og 74 år vil forbyde trykte tilbudsaviser.

Detailhandlen må forbedre sig.

Det kan ikke nytte noget, at supermarkeder og købmænd lover langt mere end de kan holde i diverse tilbudsaviser, detailhandlen skal have de varer der er på tilbud på hylderne. Kort sagt, supermarkeder og købmænd skal have styr på deres varelager, også selv om varerne er på tilbud.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Udligningsordningen har udviklet sig til det rene kuponklipperi.

Den skæve udligningsordning.

Foto/tegning.

Kilde DR.

 

Af Frits Degner

Den 12. februar 2020.

Udhuling i økonomien på Frederiksberg, hvis regeringen får sit udligningsforslag igennem.

Frederiksberg Kommune bliver i lighed med 32 andre kommuner straffet i regeringens udspil for at have en god og solid økonomi.

Frederiksberg Kommunes borgere har i forvejen mindst tilbage til sig selv, når skatter, afgifter og husleje er betalt.

En skattestigning vil mindske Frederiksberg Borgernes rådighedsbeløb yderligere.

Frederiksberg Kommune bidrager med over 1,5 mia. kroner om året i kronisk kontanthjælp til 66 andre kommuner, der ikke gider tage sig sammen, men nyder i fulde drag den passive forsørgelse.

Regeringen forlanger nu endnu flere penge på bordet til tvangsforsørgelse af ugidelige kommuner.

Frederiksberg Kommune har i forvejen nok at slås med og servicere borgerne, der gerne vil beholde skadestuen på Frederiksberg Hospital.

Derudover er der vuggestuer, børnehaver, skoler, mere personale på rådhuset bl.a. socialrådgivere og ældreplejen, der fortsat skal udbygges for at fungere optimalt.

Frederiksberg Kommune har allerede effektiviseret for 800 millioner kroner over de seneste ti år, svarende til driften af 25 daginstitutioner.

Det pudsige ved det hele er, at det fortrinsvis er Statsminister Mette Frederiksens partikammerater, der hovedsageligt glæder sig over udligningsidiotiet.

Det er på tide, at dette udligningsvanvid stoppes og der sker en gradvis nedtrapning af udligningsordningen med henblik på, at kommuner på kronisk kontanthjælp bliver selvforsørgende.

Det kan gøres ved, at de håbløse og umulige kommuner tænker nyt og gør det attraktivt, at tiltrække nye innovative virksomheder.

Den umulige situation er i dag, at 32 kommuner forsørger 66 kommuner.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Pensionisterne bliver Movias ny 5 pattede malkeko

Movia stjæler pensionisternes sparepenge.

Foto (Kilde) Berlingske.dk

 

Af Frits Degner

Den 29. januar 2020.

Movia hiver pengene op af pensionisternes lommer. Det er landevejsrøveri ved højlys dag.

Movias kreative spareplan har medført, at først bliver bus 6A nedlagt, så nu kører der ingen bus på det stykke af Vesterbrogade, - derefter er der en ny svinestreg i horisonten, hvor Movia ændre den tidligere bus 8A der kørte regelmæssigt bliver til en ustabil bus 18.

Det matcher udmærket den manglende City Ring, hvor passagerne kan komme til at stå og vente på bus 18 i op til 34 minutter.

Movia tillader sig, at fremmer disse hovedløse planer til trods for, at der er kommet en City Ring uden stationer på hjørnet af Roskildevej og Vesterbrogade og ej heller på hjørnet af Roskildevej og Pile Alle.

Bus 18 kører uregelmæssigt, når og hvis bussen kører, - typisk Movia, at tænke er ikke Movias stærke side.

Det bliver dyrere for pensionisterne at køre med bus og tog det til trods for de store forringelser med busserne.

Priserne burde i stedet sættes ned, med den elendige service Movia tilbyder kunderne.

Vi kommer nu til Movias sidste stunt nemlig pensionistkortene også kaldt mimrekortet, der nu skal aflives i juni 2020 til fordel for en bedre økonomi og indtjening til Movia.

Det medfører, at to ud af tre rejser med bus og tog bliver dyrere.

Movia så flinke, at de giver pensionisterne rabat med rejsekortet, men situationen i virkeligheds verden er den, som ikke fremgår af Movias notat, at de samlede rejser med kortene bliver 64% af rejserne dyrere end de gør i dag, mens godt en tredjedel af rejserne vil stige med over 50%.

Det kan når de nye regler træder i kraft bedre betale sig for pensionisterne at køre i Taxa, så skal pensionisterne ikke stå i kø og vente på en bus der aldrig kommer.

Movia burde skamme sig over denne svinestreg, der ikke har noget at gøre med mere service og effektivitet men blot er en beskidt spareplan.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Godthåbsgården er blevet et utrygt sted at bo med vold og trusler.

Godthåbsgården en forsømt ejendom.

Foto: Frederiksberg tidende.

 

Af Frits Degner

Den 28. oktober 2019.

De ældre og handicappede kan ikke gå i fred i Godthåbegården.

Frederiksberg Kommune har anvisningsretten til lejlighederne i Godthåbsgården beliggende på Godthåbsvej 150 – 162. 2000 Frederiksberg. Ejendommen er bekvemt og uprofessionelt administreret af Bjørnsholm A/S, der intet gør for at håndhæve husorden. Godthåbsgården har igennem de sidste fem år været plaget af en negativ beboersammensætning med psykiske syge, vold og trusler. Bjørnsholm A/S beskæftiger sig kun med opkrævning af husleje, derudover er Bjørnsholm A/S bedøvende ligeglade med forholdende i Godthåbsgården. Frederiksberg Kommune har via kommunens anvisningsret blandet fredsommelige ældre og handicappede borgere sammen med meget psykisk syge personer, der har en voldsom udadreagerende adfærd. Kommunen har velegnede boliger på Christian Paulsens Vej, hvor der kun findes psykisk syge personer.

En pæn ejendom i forfald.

Det er trist at se den pæne ejendom Godthåbsgården gå i forfald med urostiftere og psykisk syge mennesker, der ikke kan indordne sig under en normal husorden. For fem år siden var her fred og ro, der boede kun ældre og handicappede og ingen psykisk syge. Psykisk syge personer skal ikke blandes sammen med ældre og handicappede med det resultat, at almindelig og normale beboere ikke tør gå ud af frygt for repressalier. De ældre bor i Godthåbsgården for netop at nyde de sidste år de har tilbage, og så er det sørgeligt at de skal leve med den slags intimiderende og helt uacceptable forhold.

De psykisk syge.

Der er en psykisk syg lejer, han har været indlagt i længere perioder i flere omgange de fire år han har boet i ejendommen. Sidste gang var politiet der ca. 20 gange og til sidst fik de ham tvangsindlagt, idet han var truende overfor de ældre og hjemmehjælpen.

Jeg boede indtil fornyelig i Godthåbsgården, hvor min overbo spyttede ned i mine blomsterkasser og smed cigaretskodder ud over min altan. Jeg gik op til ham, han er også psykisk syg og fortalte ham at det skulle han holde op med, men han forstod intet. Han kom ned til mig dagen efter og råbte og skreg mig ind i hovedet af arrigskab, - jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Derudover er der en beboer der er direkte truende overfor de ældre. Vi var til beboermøde den 29. august 2019, hvor vi var nogle beboere der gik ud for at ryge i pausen, der kom den meget truende og psykisk syge beboer ud til os, og så sig ond på en af de beboere der var ude at ryge for herefter, at slukke en cigaret på beboerens mave, så der kom et brændemærke på maven og en stor sort skjold på beboerens T-shirt. Han sluttede med at spytte efter beboeren, hvilket er strafbart og vold mod sagesløs. Han er så sindslidende, at han burde anvises et botilbud for alvorlige psykiske syge og sindslidende. De ældre er decideret bange for ham. Vi er flere vidner til episoden. Bjørnsholm A/S har fået en skriftlig klage med vidneunderskrifter, men som sædvanlig foretager Bjørnsholm A/S sig intet. Bjørnsholm A/S bliver i folkemunde kaldt: Bjørnebanden A/S.

Administrator og Frederiksberg Kommune må træde i karakter.

Hvornår lever Frederiksberg Kommune og Bjørnsholm A/S op til deres ansvar som henholdsvis ejer og administrator?

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Store Godthaab får totalrenoveret gartnerboligen.

Renovering af gartnerboligen.
Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 24. maj 2019

Renovering af den gamle gartnerbolig

Totalrenoveringen af gartnerboligen fra 1790 begynder at tage form, der kommer helt nyt tag på bygningen. På trods at den lidt langsommelige proces det er at renoverer en fredet bygning, håber vi allerede efter sommerferie at have huset er bragt tilbage til sin oprindelige stand, som det stod i 1790. De nye ejere forventer at flytte ind i efteråret 2019.

Boligen er opført som en del af Store Godthåb, som var et stort landbrug. Herskabet boede i hovedbygningen, mens gartnerboligen var til tyende og deres familie.

Hovedbygningen

Hovedbygningen blev opført i 1770, og er formentlig tegnet af arkitekten J.C. Conradi. Hovedbygningen er fra i 2017-18 totalrenoveret og omdannet til 3 herskabslejligheder. Renoveringen blev i 2018 præmieret af Frederiksberg kommune som vinder i kategorien "Den hele bygning".

Hestestalden

Staldbygningen er fra omkring år 1850. I stalden ses der stadig to spiltorve til heste i det ene rum og plads til hestevogn i det andet rum med vognport.

Stalden bruges nu som udstillingsbygning mv. for markeder, vinsmagninger og andre events for lokalområdet på Store Godthaab. Eventstedet Store Godthåb drives af Marlene Boile, som kan kontaktes på info@storegodthaab.dk eller mobil +45 2711 7121.

De 3 bygninger som omkranser den brostensbelagte plads udgør således et levende vidnesbyrd om det allertidligste og meget landlige Frederiksberg.

Ejendommene og gårdspladsen er totalfredet.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Det er på Frederiksberg lørdag den 11. maj 2019.

Rasmus Seebach med familie.

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 11. maj 2019

Frederiksberg Tidende var på pletten den 11. maj 2019 da Tommy Seebachs Plads skulle indvies.

Det gamle Posthus og Vintønden havde i dagens anledning fri bar, så alle de fremmødte kunne få læsket ganen. Hele arrangementet var organiseret af Frederiksberg Kommune.

Tommy Seebachs familie var mødt op, og der var et kæmpe fremmøde af mennesker, der var med til at fejre denne store begivenhed.

Tommy Seebach hædret med sin egen Plads.

Det er langt fra alle musikere der har fået en plads opkaldt efter sig, så Tommy Seebach betød noget særligt for Frederiksberg og hele Danmark.

Der blev spillet Tommy Seebachs musik bl.a. Under stjernerne på himlen og Disco Tango for at fejre Tommys nye Plads.

Der blev holdt flere taler af Rasmus Seebach og to politikere fra Frederiksberg.

Tommy Seebachs Plads ligger på hjørnet af Godthåbsvej og Nordre Fasanvej.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Spekulant og ejer af Nyhavn 17 anker den netop overståede retssag ved Byretten til Landsretten mod verdens ældste tatovørforretning Tattoo Ole.

Indehaver af Tattoo Ole Majbritt Petersen.

Foto: Frederiksberg Tidende

 

Af Frits Degner

Den 6. maj 2019

Ejeren af Nyhavn 17 anker Byrettens dom til Landsretten.

Majbritt Petersen indehaver af Tattoo Ole Nyhavn 17 vandt retssagen ved Byretten over sin udlejer restauratør Henrik From Andersen. Byretten gav Majbritt Petersen medhold, så hun kunne fortsætte med sin tatovørforretning. Men glæden varede kort, Majbritt Petersens værste mareridt er blevet til virkelighed, restauratør Henrik From Andersen har han valgt at anke sagen til Landsretten. Den opmærksomme læser kan måske få den strøtanke, at Henrik From Andersen blev tøse fornærmet, da han åbenbart er vant til at få sin vilje og ikke kan tåle at tabe. Om ejeren kan vinde ved Landsretten er næppe sandsynligt, da forretningen Tattoo Ole er et historisk sted i verdensklasse. Det vil være en katastrofe for Nyhavn hvis den gamle kendte tatoveringsbutik bliver lukket. Der vil ikke være meget af det gamle Nyhavn tilbage hvis Tattoo Ole forsvinder.

Tovtrækkeri med ejeren af Nyhavn 17.

Majbritt Petersen kæmper for et stykke Danmarks historie, en del af det oprindelige inventar er stadig at finde i forretningen. Dette skal Landsretten skrive sig bag øret. Det er i sig selv en kæmpe kompliment til Majbritt Petersen, at hun kæmper mod en meget grov boligspekulant. Ejeren af Nyhavn 17 har på intet tidspunkt været samarbejdsvillig og har ikke bestilt andet end at spænde ben for Majbritt Petersen.

Majbritt Petersen har lovet at vende tilbage når hun har den nye dato for ”runde" 2. 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Natteravnene søger frivillige

Bliv frivillig i Natteravnene.

 

Redaktionen har modtaget følgende fra Natteravnene på Frederiksberg.

Den 22. november 2018.

 

BLIV FRIVILLIG NATTERAVN

Natteravnene på Frederiksberg kan i år fejer 10 jubilæum og vi står og mangler frivillige som kunne tænke sig at gøre en forskel. Du kan være med til, vi også i fremtiden kan værne om de unge.

Der er brug for dig på FREDERIKSBERG. Tænk over det.

Vi mangler en del folk i Natteravnene på Frederiksberg, så tænk over, om det måske er dig vi mangler. Vi går vore ture torsdage og fredage.

Du kan komme på en prøve tur og høre mere om os ved at kontakte vores formand via vores hjemmeside http://frederiksberg.natteravnene.dk

Håber vi høre fra dig

NATTERAVNENE på Frederiksberg

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Frederiksberg Tidende søger:

Af Frits Degner

Den 6. juli 2018.

 

 

Frederiksberg Tidende søger annoncesælgere på ren provision. Så har du nogle timer til rådighed, kan du jo bruge dem på en meget levende avis og endda tjene penge på det. Det bliver dig, der har den tætte forbindelse til annoncørerne, hvilket gør jobbet spændende og levende. Vi hører meget gerne fra dig og dine erfaringer som annoncesælger. Du kan maile en ansøgning til os på: frb.tidende@hotmail.com

Vi ser frem til din ansøgning samt en personlig samtale.

Med venlig hilsen

Redaktionen på Frederiksberg Tidende

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Velkommen

Frits Degner

Velkommen til nye tider, ny avis på Frederiksberg. Her blomstrer ytringsfriheden.

Her kan alle skrive lige hvad de mener, uden censur. Men kilderne skal være i orden, ellers kan der komme et retsligt efterspil fra personen/personerne man skriver om. 

Jeg håber læserne får stor fornøjelse af denne net-avis. Avisen er blevet til, da vi syntes Frederiksberg trænger til en total uafhængig avis. Da Frederiksberg Tidende er sin egen herre, vil vi bringe artikler og indlæg der måske ikke ville blive bragt i de gængse lokalaviser.

Ud over det, er der annoncer, underholdning og et historisk hjørne m.m.

Frederiksberg Tidende har mailadresse: frb.tidende@hotmail.com

Vi er også at finde på facebook.

Rigtig god fornøjelse med den nye avis, der kører på frivillig basis.

Med venlig hilsen

Redaktionen: Ansvarshavdende redaktør Frits Degner.

Frivillige medarbejdere: Michael Larsen  ( Teater, film og underholdnings anmelder ) og Peter Nybo.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Ny net-avis på Frederiksberg

Frederiksberg Tidendes redaktionslokale. (Man må jo starte i det små).

Foto: Frederiksberg Tidende.

Velkommen til den nyere net-avis på Frederiksberg.

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail